Yâ HÛ

 

 

Namazda rahatsiz eden Şeytandan Korunma Duası:

Bismillahirrahmanirrahîm

Ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib(yahtesibu), ve men yetevekkel alâllâhi fe huve hasbuhu

 
Kendim okudugum sifa ayetleridir cok tecrube edilmistir Sifa ALLAH dan biz sadece alet
buyurun
Önemli bir anlatimdir asagidaki dosya cok kez kere tecrube edilmistir musallatli hastalarima yuzlerce kez yuzlerce kisiye okudum iyi oldular ben dogusdan ALLAH vergisi bir ilmimdir !cok daha iyi okuyan hocalarimiz vardir sifa veremez kimi vardir besmeleye baslarken sifa verir benim demek istedigim benim bu video size hediyemdir kullanin ölumlu dunya kim kala kim gide bu burda önemli ve faydali bir okumadir teminatimdir saygilar metin yuvali
 
 
 
Buda Gercek Zecr kasemidir 3,5,7 defa okunur cinleri yakar mekandan gitmezlerse kendim okudum ve cok denedim buyurun
 
 
 
Besmelenin sırrı nedir? Besmele duası nasıl yapılır? Besmelenin fazileti nedir? Besmelenin koruyucu etkisi var mı? Besmelenin kalbe tesiri nasıl oluyor? Af ve tövbe için besmele okunur mu?
 

BESMELE her hayrın başıdır. Şerlerin defi, hayırların fethi için her gün defaten besmele çekeriz. Su içerken, yemek yerken, yatarken, kalkarken, arabaya binerken, eve girerken, işe başlarken besmeledir ilk aklımıza gelen…

Peki Besmelenin sırrı nedir? Besmele duası nasıl yapılır? Besmelenin fazileti nedir? Besmelenin koruyucu etkisi var mı? Besmelenin kalbe tesiri nasıl oluyor? Af ve tövbe için besmele okunur mu?

İşte cevabı:

Ünlü mutasavvıf Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin Gunyetü’t Talibin adlı eserinden Besmelenin faziletini sizler için derledik.

Abdulkadir Geylani Hazretleri´nin terkip ettiği besmelenin sırlarının bir araya getirilerek oluşturulan bir duadır.

Bu duayı bilenler Arapça olarak bilmeyenler ise Türkçe anlamıyla adet haline getirerek okuyabilir.

Her bereketin başı besmeledir.

Huzurun, mutluluğun kaynağı Besmeledir.

Bu duayı okuyana rahmet, mağfiret, bereket, fetih ve huzur kapıları açılır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim

Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim

Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim

Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim

Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm

İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn

Bi rahmetike ya erhamerrahımin

Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

Besmele-i şerif duasının Türkçesi:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Cellellahu…
Bismillahirrahmanirrahim’nin hakkı,
Bismillahirrahmanirrahim’nin hürmeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin fazileti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin azameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yüceliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin güzelliği,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kemali,
Bismillahirrahmanirrahim’nin heybeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin yeri (Allah’ın yanındaki kıymeti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin gücü (kuvveti),
Bismillahirrahmanirrahim’nin celaleti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin ululuğu,
Bismillahirrahmanirrahim’nin övgüsü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kıymeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kerameti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin büyüklüğü,
Bismillahirrahmanirrahim’nin bereketi,
Bismillahirrahmanirrahim’nin izzeti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kuvveti,
Bismillahirrahmanirrahim’nin kudreti (hürmeti),

BESMELENİN SIRLARI

Bismillah (Allah’ın adı ile) O, zıtları olmaktan yana şanı yücedir.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, dengi olmaktan yana münezzehtir.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, çocuk sahibi olmaktan yana mukaddestir.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, nurları nur eden Zât’tır.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, iyilere ikram eden yüce Zât’tır.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, kaderi takdir eden, kalpleri ve basiretleri nurlandırandır.
Bismillah (Allah’ın adı ile) O, seher vakitlerinde ebrar zâtların kalplerine tecelli eder.

Bismillah (Allah’ın adı ile) O, ahbabı ve sırları bilir. Sonra onları nurlarla aydınlattı; sırlarını ahbaba tevdi etti. Onları tehlikelerden korudu; yabancılarla bağlanmaktan aldı. Bu halde onlardan ağırlığı, yükü, hataları ve günahları sildi.
O yüce Zât ki, ta ezelden beri ihsan etmek ve fazilet vermekle sıfatlanmıştır; istiğfar edenlerin de günahlarını bağışlar.
Daima; Bismillah (Allah’ın adı ile) diye oku. O öyle bir isimdir ki; ırmaklar onunla akar; ağaçlar onunla biter.
O öyle yüce Zât’ın ismidir ki; kullardan taat ehli kimselerin taatı ile beldeleri mamur eyler.

Beldelerin, dağlar gibi sütunları vardır. Yer, onlar sayesinde üzerinde olanlarla beşik gibi yayılmıştır. İşte bunları yapan o ismin sahibidir.

Bu yerin dağlar gibi sahipleri hayırlı kırklar olup bedeller arasından seçilmiştir.

Bunlar, yüce Rabb’i daima tenzih ederler; ortakları ve benzeri bulunmaktan.

Onlar, dünyada iken sultandırlar, ahirette ise, kullara şefaatçi olacaklardır.

Allah-u Teâlâ onları, âleme fayda, kullara rahmet için yaşatmıştır.

Allah adı (Bismillah); zikredenlere bir azık, güçlülere izzet, zayıflara sığınak, sevenlere nur, müştaklara sürurdur.

Allah adı ile ruhlar rahata kavuşur.

Allah adı ile bedenler necat bulur.

Allah adı ile gönüllere nur dolar.

Allah adı ile tüm işler düzene girer.

Allah adı, Allah’a güvenenlerin başında bir taçtır.

Allah adı, Allah’a ulaşanların kandilidir.

Allah adı, âşıkların tesbihidir.

Allah adını (Bismillah’ı) harf harf oku; bin bin ecir al. Sel gibi günahlar üzerinden akar gider.

Bir kimse, dili ile besmele okur ise, dünya onun için şahit olur.

Bir kimse, kalbi ile besmele okur ise, Ahiret onun için şahit olur.

Bir kimse, içten içe sır dili ile besmele okur ise, onun şahidi yüce Mevlâ olur.

Allah adı, (Bismillah) öyle bir kelimedir ki; dillere onun tadı gelir.

Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nun olduğu yerde gam olmaz.

Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nunla nimetler tamamlanır.

Allah adı öyle bir kelimedir ki; O’nunla sıkıntılar açılır.

Allah adı öyle bir kelimedir ki; yalnız bu ümmete mahsustur…“

%d Bloggern gefällt das: