Baglama

Bu dualar sabah akşam besmele ile 19 defa okunması gerekmekdedir .Düşmanın gözünü bağlamak isteyenler

“Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün Ağşeynahüm lehüm laa Yübsırün” Düşmanın dilini bağalamk isteyenler “Bismillahirrahmanirrahiym, Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, men ade fe yen tekımüllahü minhü.”

Çocuğu Eve Bağlama Büyüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Önce Büyü Sözlerini Verelim

Sözler şunlar:

 • “Ey Hüddam Apraziyal, sen elbette ki hüddamlar içerisinde en güçlü ve en yetenekli görevli varlıklardan birisin, istediğin büyü sözlerini sana aktarıyorum; çünkü sen bunu hak ediyor ve kesinlikle yardımcı olacağını biliyorum. İçimdeki niyeti sana sunuyorum ve senin de bu niyetimi en kısa sürede gerçekleştirip binlerce hatta yüz binlerce kişiye yardım ettiğin gibi bana da yardım edeceğini düşünüyorum. Bu büyü sözleri tılsımın ta kendisidir ve Hüddam Apraziyal Efendi şimdiye kadar bütün açmazları devre dışı bırakıp çıkmaz sokakları ve engelleri kaldıran bir güce sahiptir. İşte ben de gücünün farkında olarak başka varlıklara gitmek yerine seni tercih ettim ve seninle birlikteyim.”

Hayırsız evlatlar için eve bağlama büyüsü yaptırmak isteyenler genel olarak tüm yolları denemiş ve en sonunda medyum hocalar devreye girmiştir. Genel olarak dışarıda vakit geçiren ve aileleri ile ilgili sorunları olduğunu düşünen çocuklar için böyle bir büyü uygulaması yapılmaktadır. Dışarıda olmalarının yanı sıra kötü alışkanlıklar ve arkadaşlıklar kurmaları önlenememektedir. Bunu önüne geçmek için medyum hocalar kendilerine özgü olan büyü metotları ile çözüm üretmektedir. Böylelikle bu alışkanlıkları ve arkadaşlıkları ile aralarına mesafe koymaktadırlar.

Eğer çocuğuna büyü yaptıracak olan kişi ilk defa bu işe başvuruyorsa bu konuda bilinçli olmalıdır. Bu en başta gelen ve en çok dikkat edilmesi gereken durumdur. İyi bir araştırmanın ardından bu büyünün yapılmasına başlanmalıdır. Hayırsız evlatlar için eve bağlama büyüsü yaptırmak isteyen kişilerin bu konuda en iyi ve en etkili büyüyü yaptırmaları önemlidir. Bu istenilen sonuca ulaşmak adına önem arz etmektedir. Çocuklar üzerinde yapılacak olan büyünün olumlu ya da olumsuz olabilecek sonuçları araştırılmalıdır. Medyum hocalardan bu konuda da bilgi alınmalıdır.

Bağlama Büyüsü Nasıl Uygulanmaktadır?

Çocuğunu eve bağlamak için büyü yaptırmak isteyen ebeveynler uygulama yapılması esansında dikkatli olmalıdır. Bu aşamada izlenmesi gereken yollar bulunmaktadır. Hayırsız evlatlar için eve bağlama büyü yaptırmak ve bu büyü ile çocuklarının kötü arkadaşlıklarından ya da alışkanlıklarından kurtulmasını sağlamak isteyen ebeveynler bu konuda dikkatli olmalıdır. İstenilen sonucun en kısa sürede ortaya çıkması için belli ritüeller sağlanmalıdır. Uygulanacak olan adımlar;

okunacak sözler;

Bağlama Büyüsünde Dua Okunur mu?

Bağlama büyüsü hakkında tüm detaylar konusunu anlatırken büyüyü yaparken dua okunuyor mu sorusu aklınızda belirmiş olabilir. Bütün büyülerde ve yapılan ritüellerde dua okunmaktadır. Duasız hiçbir büyüsel uygulama yapılmamaktadır. Medyum hocalar her büyüye ait olan farklı duaları okuyarak büyü yapmaktadırlar. Bağlama büyüsü duaları da bu noktada medyumlar tarafından okunmaktadır.

“innema emruhu iza erada şey’en en yekule lehu kün fe’yekün. Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun”

Allahu ekber kul in küntüm tuhibbunellahe fettebiuni yuhhib kümüllahe ve yağfireleküm zunubeküm vallahu gafurun rahim kad şeğafeha hübben ve inne leneraha fiy delalin mürin yuhıbbnehüm ve yuhıbbınehü ezilletin alel müminine e izzetin alel kafirin.

En etkili bağlama duası da şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim.

“Yâ Allâhü yâ vâhıdü yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin*inneke alâ külli şey’in kadîr.”“Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivâk.”

“Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Bismillâhi Allâhü Ekber. Yâ İlâhena ve ilâhe külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente

Yâ hayrel vârisiyn*Ya erhamer râhimin*Yâ semiy’ad düâ’*Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiy’uyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mu’tiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve ni’mel vekîl.

İnneke alâ külli şey’in kadîr.Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.”

Bu dualar sıklıkla okunuyor olsa da daha birçok dua bağlama büyüsünde ve bağlama ile ilgili ritüellerde okunmaktadır. Özellikle karı kocaların birbirine bağlanması için yapılan bağlama büyüsünde yıkılmakta olan yuvanın kurtulduğu ve eşlerin birbirine bağlı kaldığı da görülmektedir.

 • Bu konuda büyü yapılması için medyum hocaya başvuranların belli ilimleri ve tılsımlı sözleri hocalardan öğrenerek uygulamaları gerekmektedir. Yapılan büyünün etkinliğinin sağlanması için bu konuda dikkatli olunmasında fayda vardır. Doğru bir telaffuzla birlikte tılsımlı sözlerin uygun şekillerde dile getirilmesi gerekmektedir.
 • Duha suresi:“Ve’d-Duha velleyli iza seca.ma veddeake Rabbüke vema kala.Ve le’l-Ahiretü hayrun leke  mine’l  Üla.Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterda.Elem yecid  ke yetimen fe eva.ve vecedeke  dailen feheda.Ve vecedeke ailen fe ağna.fe emme’l-yetime fela tekhar.Ve emme’s saile fela tenhar.ve emma bi-nimeti rabbike fehaddis.”sonra da 170 kere şu duayı oku.“Allahümme ya camiannasi liyevmin la raybe fih.İnanallahe la yuhlfiü’l-miyad.icma beyni ve beyne fülan bin fülame  ve tülane binti fülane…..”Okuma soarasında günlük veya ödağacı yakıp odanı güzel bir koku ile kokulandır.

  Bu sondaki dua yı Arapça olarak da yaz ve arapça parçayı katlamadan karanlık bir yere koy ve sadece geceleri okuyacağın zaman çıkar.Ona bakarak yogunlaş ve bir kere “vedduha” suresini okuduktan sonra alttaki türkçe harflerle yazılı olan duayı 170 kere oku.Arapça duayı da bir kitabın arasına yada karanlkı bir yere koyarak ortadan kaldır.

 • Bu ritüellerin uygulanması için mutlaka sessiz ve sakin bir yerde dile getirilmesi önemlidir. Bu nedenle de evde sessiz ve görece karanlık bir odada bu işlemin yapılması faydalı olacaktır.
 • Çocuğuna eve bağlanması için büyü yaptıran ebeveyn tarafından bir kap sütün alınması gerekmektedir.
 • Daha sonrasında da çocuğunuzun fotoğrafının elinizde bulunması gerekmektedir. Bu fotoğraflardan iki tane olması gerekmektedir. Birini sağ ve birini de sol elinize almanız gereklidir.
 • Fotoğraflara bakılarak ve sonucunun en iyi şekilde olacağı düşünülerek 41 adet “ya mülaki” ardından da çocuğun isminin söylenmesi önemlidir.
 • Bu işlemin son bulmasının ardından okunmuş olan fotoğraflar temiz bir kağıda yapıştırılmalıdır. 14 gün boyunca muhafaza edilmelidir. Bu süre içinde de hayvandan alınan süte çocuğunuzun ismi 14 kez tekrar edilerek üflenmelidir. Bu işlem yapıldıktan hemen sonra da süt içilmelidir.

Yukarıda sayılmış olan işlem basamaklarının yapılmasının ardından bu büyü tamamlanmış olacaktır. Tılsımlı büyülerin yapılmasının ardından evde de uygulanacak olan adımlar bu şekildedir.  Yaklaşık olarak iki haftalık bir sürecin ardından yapılan büyü etki etmeye başlayacaktır. Hayırsız evlatlar için eve bağlama büyüsü yaptırmak için bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. İki haftanın sonunda çocuğunuzdaki değişimi kendiniz de fark etmiş olacaksınız.

AŞIK ETMEK İÇİN FAYDALANACAĞINZI DUA:

bismillahirrahmanirrahim ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi


sevgiliyi ve esi baglama

Bir kimsenin sevgisini kazanmak ve kalbini kendine baglamak için gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı diz çöküp oturarak 1000 defa ” la havle vela kuvvete illa billah’l aliyyi’l-azim ” okunur ve her 100 okumadan sonra ”allahümme ya musahhiral kulübi sahhirli kalbe(fulan ibnü fülane/istenilen kişinin adı ve annesinin adı söylenir) hatta yeküne tahte emri ve yef’al külle ma üriydü bihavlike ve kuvvetike ya allahü la havle vela kuvvete illa billah”okunur bu şekilde 1000 okuma işlemi tamamlanır sonra kalkıp yine 2 rekat namaz kılınır ve namazdan sonra ellerini açıp ”allahümme inni es-elüke bihavlike ve kuvvetike ya musahhırel kulübi sahhırli kalbi filan ibn-u filane ( istenen kişinin annesiyle birlikte ismi söylenir aişe oğlu ali veya fatma kızı aişe şeklinde) hatta yühıbbüli hubben şediden ve yeküne tahte emri ve yef’al küllema üriydü mine’l-hayri ve’la’mali’l-meşrüah.ya allah ya allah ve sallallahü ala syyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selem sübhane rabbike rabbbi’l-izzeti amma yasifün ve selamün ale’l-mürselün ve’l-hamdülillahi rabbi’l-alemin” şeklinde dua edilir ve biiznillah maksat hasıl olur. bu işlem 1.veya 2. veya 3. de hasıl olmazsa 7 gece tekrarlanır sonra mutlaka olur.kaynak dua demetleri kitabiforumda aradım bulamadım eğer varsa modlarım konuyu taşır

Bir kimsenin dilini bağlamak için yanına gitmeden önce; 4 defa ya Fettah 4 kez ya Allah 1 kez ya Semken ya ehken oku dile ne istersen karşı tarafı ikna edersin..

dugum buyusu

Düğüm Büyüsünde Niçin Kırmızı İp Olmalı?

Şimdi ayrıntıları anlatmaya başlayacağım, dikkatli bir şekilde okuyun ve yanınıza kırmızı bir ip alarak bu ipin boyutunun önemli olmadığını bilin. Yani yanınıza herhangi bir kırmızı ip alarak bu ipin boyutunun ya da kalınlığının önemli olmadığını bilerek uygulamayı gerçekleştirmeye başlayın.

Sessiz bir yere geçip niyetinizi netleştirmeye çalışın ve ardından da düğüm büyüsünün görevli varlığı olan Hüddam Neriman Hanım’ı çağırmaya başlayın, bu noktada dizüstü çöküp gözlerinizi kapatın ve kırmızı ipi önünüze koyun, gözleriniz kapalı bir şekilde 7 defa “Ya Hüddam Neriman Hanım, düğüm büyüsü için seni çağırıyorum.” ifadelerini kullanıp bu ifadeleri 7 defa söyledikten sonra gözlerinizi açıp kırmızı ipin üzerine şu sözcükleri söyleyin:

 • “Kendisine müracaat edip de yarı yolda kalmayan görevli varlıklardan biri olan Hüddam Neriman Hanım, ben de sana müracaat ediyorum ve ben de yarı yolda kalmamak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. İşte bu maksatla sana kırmızı bir ip sunuyorum ve işte birazdan bu ipe atacağım düğümler sayesinde bana delicesine bağlanmasını istediğim kişinin kalbini tamamı ile hükmetmeyi arzuluyorum. Bu amaçla sana geldim zaten ve bana en güzel şekilde yardımcı olacağını, önümdeki engelleri tamamen kaldıracağını ve beni muradıma kavuşturup bahtiyar edeceğini biliyorum.”

Bu ifadelerden sonra kırmızı ipi elinize alın ve herhangi bir yerinden başlayarak 7 defa düğüm atın ve bu düğümleri atarken de yine sevdiğiniz kişinin ve kendinize tamamı ile bağlamak istediğiniz şahsın hayalini gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Bu uygulamayı bu şekilde yaptıktan sonra düğüm büyüsünün son aşaması olarak aşağıdaki uygulamayı yapın:

Düğüm Büyüsünün İpi Nerede Saklanır?

Şimdi üzerine 7 defa düğüm atmış olduğunuz ipi götürüp gözlerden uzak bir yerde saklayın ve bu ipi herhangi bir kişinin görmemesi gerektiğini bilerek hareket edin.

 • Bu ipi sakladıktan sonra düğüm büyüsü, etkinliğini göstermeye başlayacak ve siz de kısa süre içerisinde amacınıza ulaşacaksınız, bu noktada ipe 7 düğüm atmanız gerektiğini hatırlatmak isterim ve eğer dilerseniz hayalinizde 41 düğüm attığınızı da düşünebilirsiniz.

Yani esasında 41 adet düğüm sembolik bir rakamdır ve bunu hayalinizde atmış olmanız bile yeterli olacaktır, zaten Kudemâ isimli kitap da böyle söylemekte.

Düğüm Büyüsü Beni Nasıl Tehlikeye Attı?

Şu gerçeğin de altını kesin bir şekilde çizmek zorundayım ki düğüm büyüsünü yaptıktan sonra tehlikeler içerisinde kalmaya başladım ve büyünün görevli varlığı beni her yerde tehdit etmeye ve her fırsatta bana musibet getirmeye çalıştı.

 • Bu nedenle bu büyünün son derece tehlikeli olduğunu fark ettim ve araştırmalarım sırasında, Kudemâ isimli kitabın baş kısımlarında zaten büyülerin son derece tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebileceğini anlattığını gördüm.

Bunun neticesinde gerçekten dehşet içerisinde kaldım, çevremdeki insanların ciddi zararlar gördüklerine şahit oldum ve bu büyüyü yaptığıma defalarca pişman oldum.

Dil Bağlama Duası

Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah’ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyi iyilikten başka şey konuşmasın diye dua edilir. Bakın neler göreceksiniz. Her gün okumanız lazım, birde “filan” yerine “kişinin ismi” gelecek. Zorda kaldıysanız diğer duaların yerine yalnızca bunu yapabilirsiniz. Ancak bu dua keyfi olarak yapılmamalıdır. Zira günahı çok büyük olur.

Dil Bağlama Duası: Birlikteyaşamak zorunda kaldığınız, hayatınızı paylaştığınız, eş, sevgili veya aile fertlerinin size karşı dilini bağlar. Dilini bağlamak istediğiniz bu kişi patronunuz ya da size rızk verdiğine inanıp, kasılan işvereniniz de olabilir.

Böyle insanların dilini bağlamak, ancak dil bağlama duası ile mümkündür. Bunu temin etmek için, bu “Fe se Yünğidüne İleyke Ruusehüm” Dil bağlama duası 2419 defa okunur.

Ağız, Dil Bağlama Duaları: Karşınızdaki kişi ya da konuşmak istemediğiniz birini engellemek, başka bir deyişle ağzını ve dilini bağlamak amacıyla onun yüzüne karşı 7 defa içimizden şu aşağıdaki ayeti okursanız, Allah’in izniyle o kişinin dili bağlanır. Size karşı konuşamaz.
Bismillahirrahmanirrahim “Summün bükmün umyün fehüm la yakilun“ (bakara 171.ayet)
Bu ayetin Anlamı:  onlar; kör, sağır, dilsizdirler ve onlar akılda etmezler.
„Bismillahirrahmanirrahim “Summün bukmün umyün fehüm lâ yerciun (yerciüne)“
Bu ayetin Anlamı: Onlar; dilsiz, sağır, kördürler ve artık onlar (Rab’lerine) dönmezler.

Dil Bağlama Duası: bu dua bir kişinin dilini bağlamak için okunacak en etkili dualardan birisidir. Ülkemizde dil bağlamak isteyen kaynanaların kötü niyetli düşüncesinden bıkmış olan evli çiftlerin, kocaların gerek iş hayatından dolayı yaşadığı stresten, gerekse sıkıntılarından ve eşlerinden baskı görmekten dolayı, dil bağlama duası okunur ve bu dualar güçlü bir vefk ile yapıldığı zaman uzun bir süre etkisini görebileceğiniz bir uygulamadır.

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir) Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir). Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele(3 defa okunacak)  essaate(3 defa okunacak)  ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

saç büyüsü en tehlikeli aşık etme ve bağlama büyüsü

saç büyüsü 1

Saç büyüsünün en korkunç versiyonu

Saç büyüsü birçok farklı türü bulunan etkili bir aşk büyüsüdür. Bozulması çok güç büyülerden biri olup zararlı sonuçlar da doğurduğu için „kara büyüler“ kategorisinde değerlendirilir.

Saç büyüleri kendi içinde „düğümlü saç büyüleri“ ve „taraklı saç büyüleri“ olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci türü daha çok Araplar ve Türkler arasında yaygın iken ikinci türünü Yahudiler icra etmektedir.

Düğümlü saç büyüleri risksiz büyülerdir. Fakat çok tesirli değillerdir. Taraklı saç büyüsü ise muazzam etkili büyülerdendir, fakat yaptıran kişilere veya üçüncü taraflara ciddi zararlar verebilmektedir.

Bu yazımızda sizlere taraklı saç büyüsünün nasıl yapıldığı ve olası riskleri hakkında bilgi vereceğiz.

Saç büyüsü nasıl yapılmaktadır?

Saç büyüsünde ilk yapılacak şey kendisine  büyü yapılacak kişinin saç tellerini temin etmektir. Saç büyüsünde saçı alınan kişinin saçlarının alındığından kesinlikle haberdar olmaması gerekir.  Aksi durumda büyü daha ilk aşamasında iken bozulur. Eski dönemlerde kadın saçına ulaşmak epey güçtü. Hatta büyünün en zor aşaması olarak saç temini kabul edilirdi.

Saç büyüsünün sadece kadınları etkilemek için yapıldığı iddia edilse de erkeklere de saç büyüsü yapılabilmektedir. Fakat saç büyüsünün kadın ve erkekte uygulanma tarzı farklılık göstermektedir. Burada anlattığımız versiyon kadınları aşık ettirmek üzere yapılan saç büyüsüdür.

Saç alındıktan sonraki aşama saçı bir yumak siyah ipliğin içine yerleştirmektir. Küçük bir yumak oluşturacak kadar siyah ipliğin içine saç teli öylesine itina ile yerleştirilmelidir ki saç teli hiçbir zaman yumaktan ayrılıp kaybolmamalıdır.

İçine saç teli geçirilmiş siyah iplik yumağı bir  tarağın dişlilerine iyice geçirilir. Tarak ve ipler temiz bir kabın içine konularak üzerine yeterli miktarda su dökülür.

saç büyüsü 2

Saç büyüsünde tuzlama aşaması

Saç ve siyah iplik yumağının takılı olduğu tarağın bulunduğu su doldurulmuş kaba üç gece boyunca az miktarda tuz dökülür.

Burada tuz miktarı önemli değildir. Parmak uçları ile alınacak çok az tuz da yeterlidir. Çünkü buradaki tuz, sembolik bir maddedir. Anlamı aşık ettirilecek kişiyi bağlamaktır.

Her tuz atımı sırasında tılsımlı sözcükler söylenmektedir. Tılsımlı sözcükler anlamlı kelimeler olmayıp hırıltılı heceler biçimindedir ve telaffuzu epeyce zordur. Bu sözlerin her biri 11 defa tekrar edilmektedir.

Dördüncü gece yine suya bir miktar tuz atıldıktan sonra yumaklı tarak çıkartılarak bir poşetin ya da torbanın içine konur.

Poşetin ya da torbanın alt tarafına bırakılan tarağın üzerine taş doldurulur. Poşetin ağzı sıkıca bağlanır ve poşet göl, deniz, ırmak gibi derin bir yere atılır. Anadolu’da bazı bölgelerde saçların toprağa gömüldüğü uygulamalar da vardır. Fakat bu yanlış bir metottur.

Saç büyüsü nasıl bozulur?

Saç büyüsünün iki farklı metotla bozulması mümkündür.

Birinci metotta suya atılan poşet bulunur. Poşetteki tarak taşların arasından ayıklanarak çıkarılır. Taraktaki siyak iplikler alınarak içinden saç teli çıkarılıp toprağa gömülür. Büyü sırasında söylenen sözcükler 11 defa tersten okunur.

Eğer bu başarılırsa büyü bozulabilir. Tabi ki bahsedilen durumun gerçekleşmesi neredeyse imkansızdır.

İkinci büyü bozma yolu ise Kur’an’dan ayet ve surelerin okunması ile büyünün bozulması şeklindedir.

İslam dünyasında büyü bozmak üzere okunan en etkili dua hükmünde sure Felak suresidir. Felak suresinin büyüyü tesirsiz hale getirdiği ta asrı saadet döneminden beri bilinmektedir. Yani denenmiş ve etkileri görülmüş bir suredir.

Bu surenin büyüye maruz kalmış kişi  ya da bir yakını tarafından okunması halinde büyü hükümsüz kalmaktadır. Ayrıca Felak suresini belli bir zamanda veya belli bir sayıda okumaya da gerek yoktur. Allah’ın izni ile tek okumada büyünün hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Zira destek alınan metin Allah kelamı olan Kuran’dır.

Saç büyüsü niçin riskli bir büyü kabul edilir?

Saç büyüsü, kara büyülerden biridir. Yani kötü sonuçlar doğurabilecek bir uygulamadır. Büyü yaptıran kişiyi bizzat etkilemese dahi bir yakınına mutlak surette zarar verir. Bu zarar basireti bağlayıp kazaya sebep olma, asabiyet yaratma veya hastalığa duçar etme gibi çok farklı biçimlerde görülebilir. Bu nedenle medyumların büyük bir kısmı bu büyüyü yaptırmamaktadır.

saç büyüsü 3

Saç büyüsü yerine dua etmenin gücünü keşfetme

Sevgili okurlarımıza büyü yapmanın 7 büyük günahtan biri olduğunu hatırlatmak isteriz. Mümin bir kişinin kesinlikle bu tarz uygulamalardan uzak durması gerekmektedir. Ancak maalesef son zamanlarda özellikle aşk konusunda büyüye başvuranların sayısında ciddi artışlar gözlemlenmektedir.

Sevgili okurlarımıza büyünün karanlık tarafından yüz çevirip duanın nurani ışığına yönelmelerini rica ediyoruz. Çünkü gerçekten de  dua etmek apaydınlık bir yoldur. Günaha bulaşmadan arzu ve isteklerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu nedenle zeki bir Müslümanın büyüye asla tevessül etmemesi ve tercihini duadan yana kullanması gerekmektedir.

Bu konuda son zamanlarda en etkili aşk duaları başlığını taşıyan başarılı bir kitap (En Etkili Aşk Duaları)  çıktı. Bu kitaptan da faydalanmanızı öneriyoruz.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Söz konusu bu kitapla alakalı yapılmış yorumların bir kısmını ekran görüntüsü biçiminde aşağıda sunuyoruz.

ok Kuvvetli Dil Baglama Babı

Bir kimsenin dili baglamak icin o shahsin yanina varmadan 4defa ya fettah 4kez ya allah 1kez ya semken ya ehken oku dile ne isterse ondan allahin izni ile hiç shuphe yoktur kabul olur.tecrube olunmushtur kaynak;kitabul cinnul exber

Yasin Suresiyle Celb Ve Muhabbet

Güzel bir şekilde boy abdesti alınır.2 rekat sessiz bir yerde yalnız bulunmak kaydiyle namazımızı şu şekilde kılarız.önce hacet namazı diye niyet ederiz sonraniyet söylenir sonra
yasini okumaya başlarız 1.mümine gelince aşağıdaki belirtilmiş olan duayı 3 defa okunacak 2 mümine gelince yine aynı dua 3 defa okunacak bu işlemi 7 .mümine kadar devam edilecek
OKUNACAK DUA BUDUR
Men yeşfa’şefaaten haseneten yekünlehü nasibün minha.ve men yeşfa’şefaaten seyyieten yekün lehu kiflün minha.vekanallahü ala külli şeyin mukıta. veiz huyyitüm bi tehiyyetün fe heyyü bi ahsene minha.evruddu ha,innallahe kane ala külli şeyin hasiba.
Böylece işlemi bitirmiş oluyoruz bu işlem neticesinde ol kimsenin o şahsı görmede3n sabrı ve kararı kalmaz behemal görmek ister ol kimse zindan içinde olsa bile görmek ister.temizliğe gayet dikkat edilmelidir bu işlemi 3 gün 3 kere okuya 3 gün 7 kere okuya 3 gün 40 kere okuya BU İŞLEMİ YAPAN KİMSE VALLAHİL AZİM ZİNCİRE VURULAN OLSA DAHİ YANINA GELİR MUCERREPTİR…
Ayetel kürsi ile (Bağlama Büyüsü)

Ayetel Kürsi ile bir kimseyi istediğin gibi bağlarsın. Örneğin: Bir kimsenin kârını ve kazancını bağlamak, dilini bağlamak, uykusunu bağlamak, bevlini bağlamak, erkekliğini bağlamak, muhabbetle kendine bağlamak, gerek kahriye gerek celbiye veya her ne tür şekilde olursa olsun bağlamak istersen:
Önce maksadın her ne ise güzelce bir abdest aldıktan sonra, tam inanç ile niyet edip, Besmele-i şerif ile Ayetel Kürsiyi aşağıdaki tertip üzere okursun .
Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah renk olmak üzere yedi ipek ip al. Her renk ipe yedi kere Ayetel Kürsi okuyup yedi düğüm at.
Düğümleri attıktan sonra, yedi renk ipi eline alıp hepsini birden bük ve bir araya getir. Sonra şu tertip üzere Ayetel Kürsi yi oku :
Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.
deyince birinci düğümü bağla.
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm .
deyince ikinci düğümü bağla .
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem.
deyince üçüncü düğümü at .
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim .
deyince dördüncü düğümü at .
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm.
deyince beşinci düğümü bağla.
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma.
deyince altıncı düğümü at .
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.
deyince yedinci düğümü bağla .
Yedi düğümüde bağladıktan sonra bu ipeği ağır bir taşın altına koy ve
”Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülanın dilide öyle basılsın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakki için “ dersin.
Veya; “Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülan ın kazancı ve karı bağlansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için “ dersin.
Eğer bu ameli muhabbet için yaptın ise;
“Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan kızı fülanın aşkını ve gönlünü kendime bağladım vede bağlansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için“denecek
Sevdiğin kişi yerin 7 kat altında olsa yine gelir.

Cuma gecesi 15 kere oku. Sevdiğin kişi yerin 7 kat altında olsa yine gelir.

okunacak dua;
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümmec alil kur ane lena fiddünya karinan ve fil kabri münisan
Ve fil kıyameti şefian. Ve minen naristiran ve hicaban
Birahmetike ya erhamerrahimin
La ilahe illallahül melikül kahhar. La ilahe illallahül melikül cebbar
ya Allah, hasbiyallah

 Kenzül Arş Duası Tam Hali [3BÖLÜM]

1-BÖLÜM
Bismillahirrahmanirrahim
Alahumme bihakki bihürmeti Erhamü’r-Râhimîn, Alahumme
bihakki bihürmeti Hannân,
Alahumme bihakki bihürmeti Mennan, Alahumme bihakki bihürmeti Bedîü’s-Semâvâti ve’l-Ard
Alahumme bihakki bihürmeti Zü’l-Celâli Ve’l-İkram Bu yüce isimlerin şefaatiyle özrümüzün kabulünü, ihtiyaçlarımızın giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz ve nitekim günahları Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını dile getiriyoruz. Alahumme bihakki bihürmeti Hazret-i Âdem (as) Alahumme bihakki bihürmeti Hazret-i Havva Alahumme bihakki bihürmeti Hazret-i Nuh (as), Alahumme bihakki bihürmeti Hazret-i Musa (as), Alahumme bihakki bihürmeti Hazret-i İsa (as), Alahumme bihakki bihürmeti Hazret-i Muhammed (asm) Alahumme bihakki bihürmeti Cebrail (as), Alahumme bihakki bihürmeti Mikâil (as), Alahumme bihakki bihürmeti İsrafil (as),Alahumme bihakki bihürmeti Azrail (as)…..

2-BÖLÜM 
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmir rahıym*Elif lam mim zalikel kitabü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bir hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi ğalekaküm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeh*Bismillahir rahmanir rahıymi elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim sad aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yes’elüneke anil enfali aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beraetün minellahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anin mübinin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Eta emrullahi fe la testa’cilühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta ha ma enzelna aleykel kur’ane le teşka*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıymün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad eflehal mü’minüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Süratün enzelnaha ve feradnaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin tilke ayatül kur’ani ve kitabin mübin*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim e hasiben nasü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi lehü ma fis semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahi fatıris semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya sin vel kur’anil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ves saffati saffen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sad vel kur’ani ziz zikri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil alimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilün miner rahmanir rahıymi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim ayn sin kaf aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini inna enzelnahü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ellezine keferü ve saddü an sebilillahi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna fetahna leke fethan mübinen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü la tükaddimü beyne yedehillahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kaf vel kur’anil mecidi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vez zariyati zerven aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vet türi ve kitabin mestürin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ven necmi iza heva aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabetis saatü venşekkal kameru aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Allemel kur’ane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza vekaatil vakıatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad semiallahü kavlelleti tücadilüke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza caekel münafiküne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü iza tallaktümün nisae aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü lime tüharrimü aleyke ya ribbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi bi yedihil mülkü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Nün vel kalemi ve ma yesturüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakkatü mel hakkatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Seele sailün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna erselna nühan ila kavmihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ühıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müzzemmilü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müddesiru aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*La uksimü bi yevmil kıyameti aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Hel eta alel insani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel mürselati urfen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Amme yetesaelüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ven naziati ğarkan aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Abese ve tevalla aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzeş şemsü küvvirat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünfetarat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veylül lil mütaffifine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünşekkat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vessemi zatil bürüci aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ves semai vet tarikı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbihısme rabbikel a’lellezi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Hel etake hadisül ğaşiyeti aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel fecri ve leyalin aşrin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Lauksimü bi hazel beledi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veş şemsi ve duhaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel leyli iza yağşa aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ved duha vel leyli iza seca aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elem neşrah leke sadrake aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vet tiyni vez zeytüni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İkra bismi rabbikellezi haleka aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna enzelnahü fi leyletil kadri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Lem yekünillezine keferü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza zülziletil erdu zilzaleha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel adiyati dabhan aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*El kariatü mel kariatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakümüt tekasürü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel asri innel insane le fi husrin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veylün li külli hümezetin lümezetin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E lem tera keyfe feale rabbüke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Li iylafi kurayşin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E raeytellezi yükezzibü bid dini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna a’taynakel kevsera aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ya eyyühel kafirüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza cae nasrullahi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebbet yeda ebi lehebin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul hüvellahü ehadün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbil felakı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbin nasi

3-BÖLÜM

ALLAHIM BU sûreleri ve âyetleri şefaatçi kılarak senden af diliyorum beni bağışla bağışlama dilenir

Kurandaki harfler hürmetine [ELİF] [BE] [TE] [SE] [CİM] [HA] [ĞE] [DAL] [ZAL] [RE] [ZEYN][SİN] [ŞİN] [SAD] [DAD] Kalın>[TE] Kalın> [ZE] [AYN] [ĞAYN] [FE] [GAF] [KEF] [LAM] [MİM] [NUN] [VAV] [HE] [LAMELİF] [YE] 

af, mağfiret ve ihtiyaçlarımızla ilgili isteklerimizi Allah’a arz ediyoruz…..

yüz yirmi dört bin peygamber hürmetine,

Hazret-i Âdem ve hurmetine Hazret-i Havva hürmetine, bihürmeti Cebrail(a.s) bihürmeti Mikail (a.s) bihürmeti Azrail (a.s) bihürmeti İsrafil(a.s) , Kerrûbîn ve arşı taşıyan melekler hürmetine yedi kat gökyüzü ve yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine bağışlama dileme

ALLAHIM SENİN BÜTÜN İSİMLERİN 99 İSİMLERİN KURANDA BİLİNEN BİLDİĞİMİZ BİLMEDİĞİMİZ İSİMLERİNİN HÜRMETİNE…………………………..

GEÇMİŞ ALLAH DOSTLARI EVLİYALAR HÜRMETİNE ŞUANDAKİ ALLAH DOSTLARI EVLİYALAR HÜRMETİNE VE GELECEKTEKİ ALLAH DOSTLARI EVLİYALAR HÜRMETİNE …………………….. 

Hayırlara vesile olması deiliyle..
Selam Ve Dua İle………………

 En Güçlü Geri Getirme Duası

Muhabbet için Cin suresini 17 defa matlubunun niyetine oku.
Ama her okumanın sonunda bir (1) defa su duayı oku:

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlî Sadrî ve yessirlî emrî
vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ
muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti
fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea
kavlen minnî.

Okuduktan sonra olacak olan acaiplikleri görürsün. Matlub erkek
ise Yesmea, kadın ise Tesmea dersin. Bu mesele sahih olup,
defalarca tecrübe edilmistir

%d Bloggern gefällt das: