Baglama

  AYETEL KÜRSİ HER TÜRLÜ DİLEK İÇİN

Ayetel Kürsi ile bir kimseyi istediğin gibi bağlarsın.

Örneğin:Bir kimsenin kârını ve kazancını bağlamak,dilini bağlamak, uykusunu bağlamak, bevl’inibağlamak,erkekliğini bağlamak, muhabbetle kendine bağlamak,gerek kahriye gerek celbiye veya her ne tür şekilde

olursa olsun bağlamak istersen:

 Önce maksadın her ne ise güzelce bir abdest

aldıktan sonra, tam inanç ile niyet edip, Besmele-i şerif

ile Ayetel Kürsiyi aşağıdaki tertip üzere okursun .

Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah renk

olmak üzere yedi ipek ip al. Her renk ipe yedi kere

Ayetel Kürsi okuyup yedi düğüm at.

Düğümleri attıktan sonra, yedi renk ipi eline alıp

hepsini birden bük ve bir araya getir. Sonra su tertip

üzere Ayetel Kürsi yi oku :

dugum1Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa hüvel

hayyül kayyüm.

deyince birinci düğümü bağla.

düğümAllahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’

huzühü sinetün vela nevm .

deyince ikinci düğümü bağla.

dugum1Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’

huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati

vema fil ard men zellezi yesfeu indehü illa bi iznihi

ya’lem.     deyince üçüncü düğümü at.

düğümAllahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La

te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati

ve me fil ard men zellezi yesfeu ındehü illa bi iznihi

ya’lemü ma beyne eydihim .deyince dördüncü dügümü at.

dugum1Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü

sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard

men zellezi yesfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma

beyne eydihim vema halfehüm.deyince besinci dügümü bagla.

düğümAllahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühüsinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ardmenzellezi yesfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü mabeyne eydihim vema halfehü vela yühitüne biseyinmin ılmihi illa bima sa’ ve sia kürsiyyühüs semavativel ard vela yeudühü hıfzühüma.deyince altıncı dügümü at.

dugum1Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühüsinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ardmen zellezi yesfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü mabeyne eydihim vema halfehüm vela yühitünebiseyin min ılmihi illa bima sa’ ve sia kürsiyyühüssemavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvelaliyyül azim.deyince yedinci dügümü bağla

.

Yedi dügümüde bagbagladıktan sonra bu ipegi agır birtasın altına koy ve

”Bu tabu ipegi nasıl basarsa fülan oglu fülanın

dilide öyle basılsın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel

Kürsi hakki için “ dersin.

Veya; “Bu tabu ipegi nasıl basarsa fülan oglu fülan

ın kazancı ve karı baglansın, Allah c.c. ın yardımıyla

Ayetel Kürsi hakkı için “ dersin.

 

Eğer bu ameli muhabbet için yaptın ise;

“Bu tabu ipeği nasıl basarsa fülan kızı fülanın

askını ve gönlünü kendime bağladım vede

baglansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi

hakkı için“

Bunları dilediğin şekilde söylersin.

%d Bloggern gefällt das: