tedavi ve ruqya

musallat icin cok güclü kendimin okudugu kotlamali ruqya

Kisinin madde bagimliligindan kurtulmasini istiyorsan
1. islem Nur suresinin 35.arapca yaz ve suya at ve icir!
2. secenek
kisinin atleti alinir ve limon suyu ile 111 defa elif harfi yazilir ve ardindan 11 defa verecegim dua okunur
ecip eyyühel hatmahatlefyail,batyail,el reisul ekber (isim) söylenir mesela idrisden olma fatmadan dogma hulusi gibi (örnek) kötü aliskanliklardan kurtulsun denir

Mümin cinler, Esma ve ayetlere hizmette bulunan varlıklar, hadimler, hüddamlar, ruhaniler, ulvi ve sufli âlemdekiler ve ricai gayb âlemindekiler aşağıdaki sayacağımız kokuları çok severler ve ervahı ruhaniye ( manevi âlem)’ i celp ve tesir altına almakta da bu kokular çok etkilidir. Bu kokular sürülüp onlardan yardım istendiği zaman daha seri bir şekilde yardıma gelirler biiznillah.

* Gül Yağı

* Sandal Yağı

* Ud Yağı

* Misk Yağı

* Amber Yağı

* Reyhan Yağı

* Lavanta Yağı

* Yasemin Yağı

* Defne Yağı

* Karanfil Yağı

* Safran Yağı

* Çörek Otu Yağı ( x )

* Zeytin Yağı ( x )

Not: (x) işaretli olanlar için: diğer kokulardan misal 3’er gr katılıyor ise bunlardan 1’er gr katılacak.

Yukarıdaki kokular eşit miktarda karıştırılır. Elde edilen koku sürülür. Bu kokuların saf olmasına dikkat edilmesi lazımdır. Aksi halde netice hâsıl olmaz. Havas ilmiyle meşgul olanlar bu karışımı muhakkak kullanmalıdır. Bu sayede yapmış olduğu işlemler daha hızlı ve seri olur. 

Bu kokuların etkisi şu şekilde görülebilir: Kâfir cinin musallat olduğu ve eziyet çektirdiği bir hastaya, bu karışım koklatılır koklatılmaz onu terk eder. Yukarıdaki bu karışım çokça tesirli ve etkili bir tertiptir.

Ayrıca insanları tesir altına almak ve sözünü dinletmek içinde aşağıdaki kokulardan her hangi biri kullanılmalıdır

* Lavanta Yağı,

* Sandal,

* Miski amber,

* Reyhan Yağı

Orjinal Süleyman a.s kasemi

Bismillâhi’l hayyü’l kayyûmü’r-rahmâni’r-rahîmi rabbi cibrîle ve mîkâîle âhin âhin âhin âhin âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen hâhiyyen nemâhiyyen edûnâyi esbâütin âli şeddâyi şel’ac’asın şelyekûşin taltîkeşin tatkelyûşin mehlûşehin behmeşin hemyûşin yeşhîsin şenâheşin mertatkeyûşin nâfehlemin guyûsen nâfgalâ sâvetin mâ a’zamü hazâ’l kelâm má a’zamü sültânillâhi men asâ esmâillâhü bin nari’l mukadeti es’ikû bihimü’r-recifi vel fezei’ş şedidi ver rev’il azîmi ve’l azâbi’l elimü.

7 tekrarda niyet et kimi istersen çağır geliyor

Gerçek Zecr Kasemi Ve Uyarilar

Ebi Hayyullahul Merzukinin rivayet ettiği Havas indine bir Hediyesi olan bu kasemi maalesef diğer bir çok sitede Farklı ve Hiç alakasız verilmiş olduğunu gördüm o yüzden bu kasemin gerçek kullanılmasını bilenlere ve diğer sitelere bu aciz den hediye olsun ALLAH RIZASI İÇİN DİĞER SİTELERE ÜYE OLANLAR BUNU KOPYALASIN GERÇEK ZECR KASEMİ BUDUR DİĞER SİTELERİN ZECR KASEMİ DİYE VERDİKLERİ ŞEYTANİLERİ ÇAĞIRMA AKSAMIDIR BAKIN O VERDİKLERİ KASEMİ OKUYANLARIN BİR MÜDDET SONRA ELLERİNDE AYAKLARINDA ŞİDDETLİ YANMALAR VE GARİP ÇIĞLIKLAR SESLER DUYMA GİBİ ANORMALLİKLER BAŞ GÖSTERECEKTİR. SIRF İNSANLARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BU KASEMİN ASLINI YAZIYORUM LÜTFEN DİĞER SİTELERDE BUNUN ASLINI BİLMEYENLER NEDEN ZECR KASEMİ ADIYLA ŞEYTANİLERİ ÇAĞRI KASEMİ YAYINLAYIPTA VEBALE GİRERLER HİÇMİ ALLAHTAN KORKMUYORSUNUZ
bu Zecr kasemini 3-5-7 defa okuyup, asi şeytanları yakmak istersen anında yanar bizinillah lakin işin erbabı olmayana tavsiye etmem. Her amelde bu kasemi üç (3-5-7) defa okursunuz. Hayır amellerinde güzel kokulu bir buhur, şer amellerinde ise kötü kokulu bir buhur yakarsanız iyi olur. Bu Kaseme Mülükü seba kasemide denir.Allahu alem bissevab
Zecr Kasemi budur:
Bismillâhirrahmânirrahiym. Aksemü aleykümeyyühel mülûk üs sebatül mukaddesûne beyne yedeyye rabbil âlemîn. Âhiyyen serâhiyyen edunâyi esbâûtin âli seddâyi. En tenzilû eyyühel ervâhil ulviyyetil müvekkileti bi hıdmetil sebatül fevkâniyyeti inzilû ales sebatü mülûkil ulviyyeti vel ulviyeti alel felekiyyeti vel felekiyyeti alel hevâiyyeti
vel hevâiyyeti aler riyâhiyyeti ver riyâhiyyeti alel gamâmiyyeti vel gamâmiyyeti ales sehâbiyyeti ves sehabiyyeti alen nâriyyeti ven nâriyyeti ales sihriyyeti ves sihriyyeti alet turâbiyyeti vet turâbiyyeti alel ardıyyeti vel ardıyyeti alel mâiyeti vel mâiyyeti alel karâriyyeti vel karâriyyeti alel gavâsati vel gavâsati alâ men asâ ve temerrede ve tagâ min cünûdiiblîsi ecmaîn. Ve te’huzû bi nevâsîhim ve biefvâhihim müsriîne tâiîne billâhillezî lâ ilâhe illâ hüve nûrun azîmetî hâzihi alâ külli mâridin anîd ve
seytânin merîdin min mülûkül cini ves seyâtîni vel ebâliseti ecmeîn. Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîne müsriîn. Ve men yu’rıd an zikri rabbihi yeslükhü azâben saadâ. Ve men yezı‘ minhüm anemrinânüzikhü min azâbis saîr. Ve lekad alimetil
cinneti innehüm le muhdarûn. Tekâdüs semâvâtü yetefattarne minhü ve tensakkul ardu ve tehızzül cibâlü hedâ. Eyne mâ tekûnû ye’ti bikümüllâhi cemîan innallâhe alâ külli seyin kadîr. Eyne meymûn ebâ nûh ve ente yâ müzhibüs selâmüs selbü ve ente yâ ebyadu ibni iblîs ve ente yâ ahmeru ebâ muhriz ve ente yâ bürkân sâhibül
acâibü ve ente yâ ebel velîd semhûres ve ente ya ebel hâris ebû mürreh ve ente yâ meymûn sâhiburubuud dünyâ ve ente yâ denhes sahibul vesvâs ve ente yâ zevbaatü ecîbû vahdurû ve accilû lit tâatü lillâhil aliyyül kebîru elevvelü elâhiru ezzâhiru
elbâtinu elmelikü elkuddûsü esselâmü elmü’minu elmüheyminu elazîzü elcebbâru elmütekebbiru elhâliku elbâriu elmusavviru elmübdiu elmuîdu
elahadu essamedu essâdiku eddâimu elbâkî elkâdiru nûran nûr ve nûrul envâr ve hâtemül esrâr ve mukevvirul leyli alen nehâri ve mükevvirun nehâri alel leyli ve müdebbirul fülkid devvârel âlemi bis sirri vel echârillezî lehül hamdü ven ni’meti vel
azameti vel kibriyâü lâ ilâhe illâ hüver rahmânir rahîm. eyne mîkâîl eyne isrâfîl eyne derdeyâîl eyne rukyâîl eyne azrâîl eyne meytatarûn eynel müvekkilûne bi ervâhil cini ves seyâtînü eyne men izâ teleyte aleyhimül esmâi harrû li rabbihim
süccedâ. Aksemtü aleyküm bi hakki men alel arsis tevâ ve alel mülkih tevâ ecîbû ifâle ve tü’merûne bihi entüm ve a’vâniküm ve beyneküm min kalbi en netmise vücûhan fenereddühâ alâ edbârihâ ev nelanihim kemâ leannâ eshâbis sebti ve kâne
emrullâhi mefûl. Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihi yagfirleküm nim zünûbiküm ve yücirküm min azâbin elîm.ve men lâyücib dâiyallâhi feleyse bi
mu’cizin fil ardı ve leyse lehü nim dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. Demlâhin demlâhin berâhûlen berâhûlen heylen heylen selen selen tusriûne
ecîbû bi hakki men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve leyecmeanneküm ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîh.

Uzaktan Büyü Sihir Çözme

Öncelikle 7 Ayetel kürsi okuyun görevlilerinden koruma isteyin.
niyetinizi yapın 100 İhlas okuyun.ihlas okumaya başlarken.. İhlas süresi görevlilerinden sizi ve sevdiklerinizi (büyülü kişilerde dahil) korumaya almasını isteyin.

Ey bu ayeti kerimenin görevlileri Allahın izniyle ve rabbimin rızasıyla beni ve/veya falanca oğlu/kızı filanca yı tüm büyülerden sihirlerden musallatlardan korumaya almanızı diliyorum diyebilirsiniz..

İhlas suresinin görevlilerinden nasıl koruma isteneceği konuda var,benzer ifadelerle ayetel kürsinin görevlilerinden de koruma istiyorsunuz….Sadece dikkat edeceğiniz şey,ayetel kürsi adından da anlaşılacağı gibi ayetdir,yani birinde ayetin görevlileri diyorsunuz diiğerinde sure-i şerifenin görevlileri diyorsunuz…

__________________

Surenin görevlilerine Allah rızası için her türlü büyü sihir yedirme içirme yakma, bana gizli sizlere açık ne varsa, hepsini Allah rızası için iptal edin deyin..yenilenmemesi için engeller koyun deyin. ve gelen bütün cin peri ruhani kötü her ne varsa Allah rızası için onlarıda alın iptal edin deyin.

Üst üste 3 gün yapın, daha sonra hafta da bir yapın.. bir süre sonra Allah’ın izniyle birşeyiniz kalmaz. Ancak siz yinede arada ayda 2-3 kez de olsa niyetlenerek 100 ihlas suresini okuyun..
negatif enerjilerden de korunmanızı sağlar….

http://tlk.io/embed.js

evden cikaran ruqye
bedenden cikaran ruqye
Hertürlü saldirgan cini yakar
7 Kral cinden yapilan büyüler icin ruqye
pdf ayati hifz degerlidir
ayehrz hirz ayetleri tedavisiayehrz 3476: RUKYENİN FAZÎLETİ VE RUKYE İLE İLGİLİ DUÂLARİnsanın kendisine rukye yapmasının fazîleti nedir? Bunun delilleri nelerdir? Bir kimse, kendisine rukye yaptığı zaman ne demelidir?Published Date: 2010-04-28Hamd, yalnızca Allah’adır.1. Müslümanın kendisine rukye yapmasının bir sakıncası yoktur. Bu onun için mübah, hatta güzel bir sünnettir.Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kendisine rukye yapmış, ashâbından bazıları da kendilerine rukye yapmışlardır.Âişe’den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْـمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّـا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. )) [رواه البخاري ومسلم]“Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hastalığa yakalandğı zaman, kendi üzerine İhlas, Felak ve Nas sûrelerini (Muavvizât’ı) okur ve üfürürdü. Sancısı (ağrısı) arttığı zaman ise ben onun üzerine okurdum. Bereket ümit ederek eliyle de onun vücudunu meshederdum.“ (Buhârî; hadis no: 4728. Müslim; hadis no: 2192).Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bu ümmetten hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek yetmiş bin kişinin özellikleri hakkında şöyle buyurmuştur:(( … هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلا يَسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.)) [ رواه مسلم ]“Onlar, rukye yapmazlar, başkasından kendilerine rukye yapmalarını istemezler, uğursuzluğa inanmazlar ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler (dayanırlar).“ (Müslim; hadis no: 220).Hadiste geçen:(( … لاَ يَرْقُونَ…)):“…rukye yapmazlar,…“Lafzı, hadisi rivâyet eden sahâbînin sözüdür:Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu söylememiştir. Bunun içindir ki Buhârî, bu hadisi rivâyet etmiş (hadis no: 5420), fakat orada bu lafzı zikretmemiştir.Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bunları (hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek kimseleri) methederek onların kimseden kendilerine rukye yapmalarını istemediklerini belirtmiştir.Oysa rukye duâ cinsindendir.Ama bununla birlikte onlar hiç kimseden bunu istemezler. Hadiste ((لاَ يَرْقُونَ )) „rukye yapmazlar“ lafzı geçmektedir ki bu söz, yanlıştır. Çünkü onların kendilerine ve başkalarına rukye yapmaları güzel bir davranıştır. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hem kendisine, hem de başkasına rukye yapardı, fakat başkasından kendisine rukye yapmasını istememiştir. Çünkü kendisine ve başkasına yaptığı rukye, kendisine ve başkasına duâ etmesi cinsindendir. Zaten bu da kendisinin -sallallahu aleyhi ve sellem- emrolunduğu bir davranıştı. Zirâ Allah Teâlâ’nın Âdem, İbrahim ve Musa gibi peygamberlerin kıssalarında zikrettiği gibi, bütün peygamberler Allah Teâlâ’ya niyaz etmişler ve O’na yalvarıp yakarmışlar.“ (Mecmûu’l-Fetâvâ; c: 1, s: 182).İbn-i Kayim de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:“((لاَ يَرْقُونَ )) „rukye yapmazlar“ lafzı, diğer lafızların arasında gelmiştir ki bu bazı râviler tarafından yapılan bir yanlıştır.“ (Hâdi’l-Ervâh“; c: 1, s: 89).Rukye, mü’minin ona devam etmesi gereken en büyük ve en önemli ilaçlardan birisidir.2. Müslümanın, kendisine veya başkasına rukye yaparken söylemesi meşrû olan duâlara gelince, bu duâlar pek çoktur. Bu duâların en büyüğü; Fâtiha, İhlas, Felak ve Nas sûreleridir.Nitekim Ebu Saîd el-Hudrî’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:((اِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْـحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ! إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَـا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَـحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْـحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَـمِينَ، فَكَأَنَّمَـا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَـحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمـًا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.)) [ رواه البخاري ومسلم ]“Bir grup sahâbî çıktıkları yolculukta Arap kabilelerinin birisinin yanından geçerlerken onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler. Fakat kabile onları misâfir etmediler. Bir ara kabile reisini bir akrep soktu. Kabilenin fertleri onu tedavi etmek için her yola başvurdular ama hiçbir şey sonuç alamadılar.Aralarından birisi:- Şu konaklayan insanlara gidip de sorsanız, belki onlardan birisinin yanında fayda verecek bir şey vardır, dedi.Bunun üzerine yanlarına gittiler ve:- Ey topluluk! Efendimizi akrep soktu. Her yola başvurduk ama ona hiç bir şey fayda vermedi.Sizden herhangi birinizde efendimize fayda verecek bir şey var mı? dediler.Bir sahâbî:- Evet, Allah’a yemîn ederim ki ben rukye (Kur’an ile tedavi) yapabilirim. Ancak biz sizden bizi misafir etmenizi istedik, fakat siz bizi misafir etmediniz.Bize bir karşılık belirlemediğiniz sürece size rukye yapmam, dedi.Sonunda onlarla bir koyun sürüsü üzerinde anlaştılar. Sahâbî kabile reisine gidip Fâtiha sûresini okuyup adamın üzerine üflemeye başladı.Adam, devenin bağından çözülüşü gibi, sanki hiçbir şey olmamış gibi birden hızla yürümeye başladı. Bunun üzerine kabile fertleri, üzerinde anlaşılan koyun sürüsünü (30 tane koyunu) onlara verdiler.Sahâbeden bazıları birbirlerine:- Sürüyü aranızda paylaşın, dediler.Fakat rukye yapan sahâbî (Ebu Saîd el-Hudrî):- Hayır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‚in yanına gidip olup biteni ona anlatıncaya kadar paylaşmayın, bakalım bize ne buyuracak? dedi.Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‚in yanına gidip olup bitenleri anlattılar.Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:- Onun (Fâtiha Sûresi’nin) rukye olduğunu nereden bildin? buyurdu. Sonra- İyi yapmışsınız (onu alın ve) aranızda paylaşın, bana da bir pay ayırın, buyurdu. Ardından Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- gülümsedi.“ (Buhârî; hadis no: 2156. Müslim; hadis no: 2201).Âişe’den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:(( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْـمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّـا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. )) [رواه البخاري ومسلم]“Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hastalığa yakalandğı zaman, kendi üzerine İhlas, Felak ve Nas sûrelerini (Muavvizât’ı) okur ve üfürürdü. Sancısı (ağrısı) arttığı zaman ise ben onun üzerine okurdum. Bereket ümit ederek eliyle de onun vücudunu meshederdum.“ (Buhârî; hadis no: 4728. Müslim; hadis no: 2192).Hadiste geçen يَنْفُثُ)) )) lafzı, içerisinde tükürük olmadan hafifçe üfürmektir. Bazı âlimler, içerisinde hafif tükürükle üfürmektir, demişlerdir. (Bkz: İmam Nevevî, Sahih-i Müslim Şerhi; hadis no: 2192).Yine, sünnette gelen duâlardan bazıları şunlardır:Osman b. Ebi’l-Âs-tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‚e gelerek müslüman olduğundan beri bedeninde hissettiği sancıyı ona şikâyet edince, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona şöyle buyurmuştur:(( ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ – ثَلَاثًا- وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ. )) [رواه مسلم ]“Sağ elini, vücudunun ağrıyan yerine koy ve üç defa: Bismillah, yedi defa da şöyle de: Çektiğim sancının ve sakındığım (ağrının) şerrinden Al­lah’ın izzet ve kudretine sığınırım.“ (Müslim; hadis no: 2202).Tirmizî’nin rivâyetinde ise şu fazlalık vardır:(( قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.)) [ صححه الألباني في صحيح الترمذي ]“(Osman b. Ebi’l-Âs) dedi ki: (Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‚in) bana yaptım, Allah bendeki sancıyı (ağrıyı) giderdi. Ben de hâlâ âileme ve başkalarına böyle yapmalarını emrediyorum.“ (Elbânî; Sahîh-i Tirmizî; hadis no:1696).Abdullah b. Abbas’tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:(( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْـحَسَنَ وَالْـحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَـا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. أَعُوذُ بِكَلِمَـاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ. )) [ رواه البخاري ]“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Hasan ve Hüseyin’e rukye yapar ve şöyle buyururdu:- Babanız (İbrahim -aleyhisselâm-, oğulları) İsmail ve İshak’a rukye yapar ve şöyle duâ ederdi:- Her şeytanın, her zehirli hayvanın ve nazar eden her gözün şerrinden, Allah’ın noksansız sözlerine (isimlerine, sıfatlarına ve Kur’an âyetlerine) sığınırım.“ (Buhârî; hadis no:3191).Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.
Yapılan büyüyü tersine çevirme – Büyüyü yapana iade etme uygulaması

Abdest alınız ve hastayı iplikle ayetel kürsiyi okuyarak daire içine alınız.Bunu ihmal ederseniz sonra siz hasta gezersiniz haberiniz olsun.Gece 12’den sonra perşembe günü başlayınız, yazacaklarımı 7 gün hastaya okuyunuz ve 7 gün sonra büyü kişiden büyüyü yapana dönecektir. Arapçayı kendim türkçeleştiriyorum iç rahatlığıyla okuyabilirsiniz.herhangi bri sıkıntı yoktur.

Okumaya başlamadan önünüze bir bardak su alın okuduklarınızı önce bardaga ,sonra hastaya üfleyin işlem bitince suyu hastaya içirin yedi gün bu şekilde birbardak suyu hastanıza içirin.

1.gün okunacaklar

1 .cisi (suretül vedduha )2 kere oku

2. cisi (suretül inşirah)2 kere oku

3. cüsü (suretül tekasür) 10 kere oku

4 .cüsü (suretül asri) 10 kere oku

5 .cisi (suretül nasr) 3 kere oku

6.cısı (suretül ihlas) 3 kere oku

7.cisi (suretül muavezeteyn)felak 3 kere,nas 3 kere

8.cisi (suretül fatiha) 3 kere oku

9.cusu (salavat- şerif) 3 kere oku

CEZALLAHÜ ANNA MUHAMMMEDEN ,SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEME MA HÜVE EHLÜHÜ

Bu şekilde 7 gün devam edin okumaya, 7gün sonunda var olan büyü sahibine geri döner.

Okumaya perşembe gecesi başlayın.perşembe gecesi cumayı baglayan gecedir genelde büyüler cuma gecesi yapılır aynı gün siz de başlayın ki yapana gitsin.

Irsali ve musallat etmek

Neuzubillah eğer bir şedid düşmana hadim irsal etmek ve matluba musallat etmek istersen, gece kalkıp abdest alıp 2 rekat namaz kıl, selam verdikten sonra 1121 defa nas suresini oku, sonra 7 defa bunu oku:

اجب يا وسواس وانت ياخناس بحق الملك الحاكم عليكم اله الناس من شر الوسواس الخناس اجيبوا وتوكلوا ياخدام هذه السورة الشريفة بحقها عليكم وطاعتها لديكم واذهبوا الى فالن بن فالن على صفاتى وهيئتى وشانى وصورتى وازجروه واضربوه بسالح من النار الى الصباح بحق هذه السورة عليكم وطاعتها لديكم الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة

Ecib ya vesvas ve ente ya hunnas bihakkil melikil hakimi aleyküm ilahinnas min şerril vesvasil hannas ecibu vetevekkelu ya huddamü hazihissuretişşerifeti bihakkiha aleyküm veta-atiha ledeyküm vezhebu ila fülan bin fülan ala sıfati ve hey-eti veşani ve sureti vezcuruhu vadribuhu bisilahin minennari ilessabahi bihakki hazihissureti aleyküm veta-atiha ledeyküm elvahan elvahan el-acel el-acel essa-ate essa-ate.

اكر ميمون اسملى جنىي عدوه نكاح اتمك دلرسن وانكحوه الى الصباح درسين

Hacet reva olduktan sonra yani matlup sana yaptıklarından pişman olduktan sonra bu ameli sonlandırmak için: zelzele suresini ve cuma suresinin son ayetlerini okursun.

irsal-i hatif etmek
 

 7 gece 1000 defa “ kaf ha ya ayn sad “ okur ve yüzde 4 kerede aşağıda yazılı duayı kıraat edip matlubuna havale ederse hakkında okunan kimseye tesir eder, dilediğini yaptırır ve arzusunu kabul ettirir.

bismillahirrahmanirrahıym* yete li yakdü haceti ve yüsehhıra li ruhan min ruhaniyyetihim yetemesselü li fülane ibni fülanete( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini zikir et ) ala sıfati ve hey’eti ve künyeti fülane ibni fülanete( kendini veya görünmesini istediğin kimsenin ismini zikir et ) ecibü eyyetühel ervahur ruhaniyyetü vemdü ila fülan ibni fülanete( burada kime tesir etmek istiyorsan onun ismini söyle )vahrikü kalbehü vatmisü ala besarihi vaklikühü ve heddidühü ve’mürühü li rücüın ila mehalli fülanin hadıan zelilen ve illa yürselü aleyküma şüvazun min narin ve nühasün fela tentesıran* innet taate lillahi ve li esmaih*

 allahümme inni es’elüke bi kafi kifayetike ve bi hai hidayetike ve bi yai yekıynike ve bi ayni ınayetike ve bi sadı sıdkıke en tüsehhıra liyes seb’al mülüker ruhaniy

 

Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm

bahsettiğim bu budur kardeşim,yaptığınız okumalardan sonra bunuda okursanız yaşayacağınız tehlikelerden kendinizi korumuş olursunuz

yinede tavsiyem hem kendinize hemde karşınızdakine zarar vermemek için okuduklarınıza dikkat edin

selam ve dua ile

 
Evi Cinlerden ve Büyüden Temizlemek İçin …

Evi Cinlerden ve Büyüden Temizlemek İçin

Her gece Bakara suresi ve 3 Ezan ses bütün odalara yayılacak komşuları rahatsız etmeden dinleyin. yaklaşık 11 gün, 21 gün veya güçlü durumlar için40 gün için herhangi bir boşluk olmadan günde bir kez ya da iki kez sürekli olarak çalınabilir.Bu uygulama evinizi cinlerden ve büyüden temizleyecektir.
Her gece sabırla rukayye dinleyin.

Kara büyü / sihir bozma ve cinleri dışarı kovmak için
11 veya 21 gün
1. ‚Euzübillahimineşşeytanirracim” ile “Bismillahirrahmanirrahim“ 3 defa
2. ‚Estağfirullahe’l-azîm La İlahe illAllah Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem 40 defa
3. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber “ 40 defa
4. Suresi Fatiha 1, Suresi ihlas 3
5. „Bismillahi ya Hayyu ya Kayyum. Ya Zel Celali vel-İkram Ya Erhamerrahimin“ Niyet / Dua edin. Ey Allah’ım,ben yalnız sana ibadet ederim. ve yalnız senden Yardım isterim. Ey Allah’ım, ben bunu içerdiği erdemleri ve bereket bu mübarek ayetin, Ey Allah’ın kullanarak yardım talep ettiğiniz da bilinen yaratılışın tüm kötü etkiler tamamen beni tedavi ve (sihir, cin, nazar .. vs bana tetiklendiği bilinmemektedir lütfen ) ve bana tüm kötülük yaratılış etkiler nötralize ve bana iyi sağlık ve tüm kötülüklere karşı güçlü koruma vermek. Ey Allah’ım Senin engin rahmet ile benim amal / dua kabul ve Sen hariç tüm bağımsız olmak olun.“ Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni Bi Rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Amin. Ya Rabbil alemin.“ 3 defa
6. ALLAH Hümme Sali’ala Muhammed sallallahü `Aleyhi ve Sellem 21 defa

7- Bu ayet -101 kez Sebe Suresi ayet 49, Yunus Suresi ayet 82, Mülk suresi 1.ayet oku sonra „Ya Kahharu“ 101 defa
8. ALLAH Hümme Sali’ala Muhammed sallallahü `Aleyhi ve Sellem‘ 21 defa

9. 5. maddeki duayı 3 veya 7 kez oku
10. Amin. Amin. Ya rabbel Alemin.
11.Okumaları Iki elinizle sonra içine 3 ,göğüs üzerinde tam güçle 3 defa yüz, kol ve vücut üzerine Bir şişe Su ve sirke içine tam güçle 3 kez üfleyin.
12.11 ,21 veya 40 gün için bu ameli tekrarlayın.
Okunmuş su günlük olarak en az 3 bardak içmek için kullanılmalıdır. Bir bardak Her gece suya kaya veya kristal tuz ekleyin ve tüm ev, yatak odası, mobilya, duvar, banyo hariç tavan vs üzerine sprey olarak püskürtün.Okunmuş sirke ile vücuda masaj yapın.Banyo suyuna katın ve için 7 veya 3 gün yapılmalıdır.

sihir, büyü, cinler, bütün kötülük ve hastalıklardan kurtulmak için
1-Kara büyü, cinler,Hastalık veya herhangi bir kötülüğün mağdurları „kişisel görev“ olarak aşağıdaki cümleyi okumalıdır.
„Ya Şafi Ya Kafi Ya Baki, La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim “ herhangi bir limit olmaksızın gece ve gündüz bol bol okunmalıdır.

2- sihir, büyü, cinler, bütün kötülük ve hastalıktan korunmak için: Cuma namazıdan sonra her sabah ve akşam ve her Cuma kimseyle konuşmadan aşağadaki ayetleri hem kendine hem içme
suyuna nefes et.
• 7 salavat
• 7 Fatiha suresi
• 7 Ayetel kürsi
• 7 Kafirun suresi
• 7 hlas suresi
• 7 Felak suresi
• 7 Nas suresi
• 7 salavat
• ‚Amin‘ Amin ‚Amin. Ya Rabbel Alemin

ruhsal şifa vücudu büyüden sihirden hastalıklardan ve kötü istelerden temizleyen gıdalar Doktor onayını aldıktan sonra uygulayın.
• Nar (güç ve Cinlerden gelen vücut temizliği için): Nar suyu: Peygamber [SA] söz ettiği bu şu hadiste anlatılan şeytana / cinler getirmedi Potasyum, folik asit, vitamin ve Antioksidanlar ve yararları açısından zengin olduğunu „Nar 40 gün boyunca Şeytan ve kötü özlemleri sizi temizler“. Bu nedenle, son derece önemli tedavi sırasında mağdurun 12 den 7 gün kadar veya onun kolaylık günlük kahvaltıdan önce 1 bardak nar suyu içmesi önerilir. Nar suyuna 11 defa oku „Ya Şafi Ya Kafi Ya Baki, La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim.

• Güçlü olmak ve kara büyüye karşı korumak için: Acve Hurması her sabah 7 acve hurması yenilir. her birine
Ezübesmele ile 1 ayetel kürsi ve 11 defa „Ya Şafi Ya Kafi Ya Baki, La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim“.

• Hastalıktan vücut temizliği için :Zeytin ve İncir Kuran-Kerim 95 / TÎN – 1.ayet “ Vet tîni vez zeytûn “ Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. Kuranda Ben incir ve zeytin yemin ederim diyor
Ayrıca şu hadislerde yararlarını gösterir Zeytinyağı-Hz Ebu Hureyre r.a anlatmasıdır Peygamber s.a.v belirtildiği gibi,Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın O, mübarek, bereketli bir ağacın meyvesinden çıkar.Zeytinyağı 70 derde devadır.Zeytinyağı ile tedavi olun.Zeytinyağı 70 derde devadır.İmam Ali İncir ağızdaki kötü kokuyu giderir, kemikleri sağlamlaştırır, saç çıkarır ve hastalıkları uzaklaştırır.

• Kavun (güç ve bereket için): Kavun vitamin üreten zengin bir besin kaynağıdır. Peygamber s.a.v Özellikle gebelikte kadınların yemesini tavsiye etmiştir. ve fiziksel yararları vardır ama aynı zamanda sadece bu da değil şu hadis gösterileri için kavun tavsiye etmiştir birçok ruhsal faydaları vardır.
1-Peygamber s.a.v „dedi Yemekten önce kavun karpuz yemek şifadır.
2-Peygamber s.a.v bu cennet meyvesidir ve 1000 bereket ve 1000 şefkatini içerdiğinden „meyve yiyeceğiniz zaman, kavun yiyin dedi. Bunun beslenme tedavileri her hastalık. „. Kavun en niyetiyle yemek zayıf hasta için onun bu nedenle tavsiye „, kendisi Güçlendirilmesi Allah’ın nimet ve şefkatini almak için kavun yiyin.

• Nimet İçin Zem Zem suyu: Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olacağı hadislerde bildirilmiştir.
1. Hz Aişe r.a o şişelerde onunla eve Zemzem suyu aldığını bildirdi ve Allah Resulü (Barış ve Allah’ın selamı ona olsun) onunla uzak bir kısmını aldı, „dedi, ve o dökmek için kullanılan Bu hasta ve onlara vereceğim „. içmeye (Tirmizi)
2. Resulullah, salallahu alayhe sellem’in şöyle devam etti: „Bütün dünyevi suların en yüce olduğunu Zemzem olduğunu; orada tek bir aç ve hasta için medicne için yiyecek bulur.“ [Taberani]
3. Resulullah, salallahu alayhe sellem’in şöyle demiştir: „Zemzem suyu biri için içki istediği budur. Kimse tam olarak içer, Allah onu tam yapar;; kimse iyileşmiş olması içiyor zaman, Allah onu iyileştirir ve bir onun thrist gidermek için içen, Allah onu doyurur. „[Ahmed ve İbn Mâce]

sihir,kara büyü, cinler ve nazar için: 3 gece yapılır.
• Abdestli ve kıbleye dönük seccade üzerine otur.
• Euzübillahimineşşeytanirracim” ile “Bismillahirrahmanirrahim“ 3 defa
• La İlahe illallah Muhammedün Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem ‚Estağfirullahe ve etûbu ileyh 100 defa
• Kelime-i tevhid her 10 da „Muhammedün Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem ‚Estağfirullahe ve etûbu ileyh“ tekrarlanır.
• 2 rekat hacet namazı kılınır.
• „Ya Fettahu“ 100 veya 500 defa okunur.
• Okuma sırasında „Aşırı uyuklama ve uyku“: Bu sihir etkisi ya da kara büyü olduğunu gösterir.
• „Aşırı (istemsiz ağız açma) Esneme Bu Nazar etkisinin olduğunu gösterir.
• „Terleme veya sıkışıklık veya boğulma“: Bu vücutta kötü cinlerin etkisi olduğunu gösterir.

Herhangi bir büyülü tılsımları muskaları ve sihirli öğeler için:
• su veya sirke alın.
• Ya Selamu 51 defa
• Ya Mumitu-501 defa
su / sirke içine ağır taş yerleştirin. 24 saat boyunca bekletin.ağaç dibine gömün bu yapılan büyüyü bozacaktır.

Ruhani Amellerin Uygulamasında Yapılacak

1) Herhangi bir amele baslamadan önce
emrindeki Mülükül ardiyyeden, yardımcılardan ve
huddamlardan kendini çok iyi koruman gerekir. Bu
koruyucu dualardan biriside şudur.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hassentü nefsî bil
hısnillezî esâsühü lâ ilâhe illallâhü ve bâbühü
muhammedin rasûlullâhi ve hîtânüh. Selâmün
kavlen mir rabbir rahîm. Ve dâiratüh. Lehümuakkibâtün min
beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû- nehü min emrillâh.
Hemtâ lemtâ enel esedü hümey şerdi sehmî neffiz bi fadli

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ehad.
Allâhüs samed lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül
lehü küfüven ehad. Kul eûzü bi rabbil falak. Min
şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ ve kab. Ve
min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ
hased. Kul eûzu bi rabbinnâsi melikinnâsi ilahinnâsi
min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî
sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs. Hassantü nefsî
bil hayyül kayyûmüllezî lâ yemûtü ebeden ve defa’tü
annis sûe vel ezâ bi elfi elfi lâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

2) Bir amel yapıp da gerçeklesmesi gecikti ise kasemini veya azimetini okuduktan sonra şunu dersin:

Accil eyyühel hâdim. Bi fı’li mâ emertüke bihi ve illâ zecertüke bi za’nefin nüsûr.

3)Mekanın ummarını sarf etmek:
Amel yapmak istedigin yerde ilk önce sarfı ummar yapman gerekir.
Bu sarfı yapmadıgın takdirde yaptıgın
amelden bir netice alamaz ve hiçbir faydasınıda göremezsin.

Bu ilmin alimleri birçok çesitli dualar ve yollar göstermişlerdir. Bunlardan en iyisi de şudur. Bu duayı bir kağıt üzerine yazıp, bulunduğun mekanın duvarına asarsın:

Hâzal kitâbi min ındi muhammedir rasûlullâhi sallallâhü aleyhi ve selem. İlâ men tereke hâzal mekâni minel ummâri vez zuvâr. Emmâ ba’dü fe inne lenâ ve leküm fil hakki sinetün fein künte
eyyühel âmiru âsikan mûlian ev fâciran muktehımen ev zâımen hakan mübtilen hâzâ kitâbüllâhi yentıku aleyküm bil hakki innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta!melûn. ve rasulina yektübûne mâ
temkerûn ütrukû sâhibı kitâbî hâzâ ven talakû ilâ abedetil evsân. Ve lâ tedu meallâhi ilâhen âhara lâ ilâhe illâ hüve küllü şeyin hâlikun illâ vechehü lehül
hukmü ve ileyhi turceûn. Lâ yunsarûn. Hâ mîm ayın sîn kâf teferraka a’da ullâhi ve beleğat huccetullâh.Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

4) Vesveseyi sarf etmek:

Amelden başka hiçbir şeyle meşgul olmamak gerekir. Eğer vesvese olursa, bir
yudum şekerli su içer ve himmetini toplarsın. Himmetini topladıktan sonra ameline başlarsın. Eğer vesvese
olmazsa ameline devam edersin.

Şayet vesvese olursa
yedi (7) defa söyle dersin:

İstecertü bi rasûlullâhü sallallâhü aleyhi ve selem.

Daha sonra vesvese gidene kadar Salavati
serife getirirsin.

Eger böylede vesvese gitmezse, sağ
avuç içini kalbine koyup yedi (7) defa şöyle dersin:

Sübhânel melikül kuddûsül hallâkul feâlü in yeşe’yüzhibküm ve ye’ti bi halkin cedîd. Ve mâ zâlike alallâhi bi azîz.

Bunun ardından da yedi (7) defa Nas suresini okursun.

Vesvese gider ve ameline devam edersin.

——–

Uhruc duası “olarak bilinen bu dua, hemen her derde deva dua olarak okunan yarı Arapça bir duadır.

Yel (kulunç), bel ağrısı, şeytan ve cinlerden gelen rahatsızlıklar,
vücuda giren periler için;
migren ,baş, diş, göz, kulak

gibi vücuda giren ağrıları çıkarmak için okuna gelmiştir.

Uygulamdan önce yapılması ve okumada dikkatli olunması gerekenler:
Abdestli olun.
Günde 2 defa olamak üzere,3 gün veya 7 gün okuyun.
aslolan hayırlı neticeler alana kadar ısrar edilmelidir.

sabah namazını kılın,güneş saatine kadarda,sayısız olarak, istiğfar ve salavatü şerifler okuyun ve  güneş saatinde (takvimlerde güneş saati yazar)1defa bu duayı okuyun.
1 defada, ikindi ezanından sonra,ikindi namazını kılın, ve okumaya başlayın

Duada „uhruç“(çık)kelimelerine gelince uhruç dedikten sonra hastaya üflenmeli ve hafifçe boynuna sırtına hastanın canını yakmadan vurulmalı.(vurur gibi yapmalı)

Hastada olağındışlı tikler,bağırmalar titremeler olabilir,her sıkıntısı olan bu dualardanetkilenir,etkilenmesi duanın kötülüğnden değil,hastanın iyileşeceğinin işaretidir.
(sadece bu dualar değil her etkili dualarda olur)
Hastaya musallat olan cinler bu okumadan rahatsız olur ve hastayı sıkarki,vaz geçsin veya başkası okuyorsa kendini okutturmasın diye hastaya tazzik uygularlar,hasta veya tedavi eden okuyan,devam ederse musallat olan cinler ya hastayı terk eder veya yanarlar.
her iki durumdada hasta rahatlar,sıkıntılardan kurtulur,
bi-iznillahiteala.

Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim-
Bismillahi’r-rahmani’r-rahiym
Bismillahirrahmanirrahiym.
Bismillahi uhruc
ve billahi uhruc
ve lillahi uhruc
ve tallahi uhruc
ve billahillezi uhruc
ve bihakkı Tevrat-ı Musa uhruc
ve bihakkı İncil-i İsa uhruc
ve bihakkı Zebur-i Davud uhruc
ve bihakkı Furkan-ı Muhammed uhruc
ve 124 bin peygamber hürmeti için uhruc.
Ve Cebrail ve Mıkail ve İsrafil ve Azrail hürmeti için uhruc.
Ve sekiz cennet ve yedi cehennem hürmeti için uhruc.
Kamer ve şems hürmeti için uhruc.
Kar ve yağmur hürmeti için uhruc.
Harut ve Marut hürmeti için uhruc.
Mağarada yatan gaziler ve Ashab-ı Kehf hürmeti için uhruc.
Şam ve Bağdat ve Mısır evliyaları hürmeti için uhruc.
Trablus ve Tunus ve Cezayir erleri hürmeti için uhruc.
Zağvan ve Kayrayan evliyalar hürmeti için uhruc.

Mekke ve Medine’de yatan enbiyalar hürmeti için uhruc.
Ve Kuds-ü şerif hürmeti için uhruc.
Ve Beyti’l-Mamur hürmeti için uhruc
ve dört bin dört yüz(4400) tabakat erenleri hürmeti için uhruc.
ve Hatemü’n-nebiyyin Muhammedü’r-Resulullah hürmeti için uhruc.

Ve bi-hürmeti Arşi’l-Azim uhruc.

Felekin hasenattin,felekin hasenatin, felekin hasenet.

Şerberaşiyyen(3kere)

Karkaraşiyyan(3kere),

Seccedet(3kere).

Mulhakan(3kere),

Evlazzan(3kere),

Bihi(3kere),

Üskün(3Kere),

Uhruc!(3Kere),

Bi-hürmeti hazihi Allahümme 6666 ayat-ı Kur’an hürmeti için uhruc.

Yel isen, karayel isen, bevasır isen uhruc.

Muhammed Mustafa (s.a.v) perilerinden isen uhruc.

Seyyid Ahmed-, Kebir perilerinden isen uhruc.

Süleyman peygamber perilerinden isen uhruc.

Kaf Dağı ardındaki perilerden isen ve pınar başında ve ayağında ve ağaçlar dibinde ve sular kenarında olanlardan isen uhruc.

Narla karışıp gelenlerden isen uhruc.

Yarım baş ağrısından isen uhruc.

Göz, bel ve her ne ağrıyla girdinse uhruc.

Yetmiş iki (72)halkın mazlemesi (inlemesi) seni tutsun.

Eğer bırakıb gitmezsen uhruc.

Eğer bırakıb gitmezsen karayel seni kapsın uhruç.
(Falandan olma, filandan doğma, filan)’dan eğer bırakıb gitmez isen uhruç.
La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Aziym.

Ya Allah, ya Allah, ya Allah;

(Hastanın bilinci yerinde ise buradan(alttan) itibaren hastada sizle beraber tekrar etsin okusun)

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi ve billahi ve tallahi ve minellahi.
La naksudu sivake ve entel melikül müheyminü fevkal arşi’l-Aziym.
Ente’l-Melikü’r-Rahim.
Kesirül hayri Rahimen, Raufen, Vahiden, Sameden, Azizen, Azıymen, Ğaffaran, Kahharan ve Meliken Settara.
Ya Hannan, ya Mennan ya Rahim, ya Rahman.
Bihakkı sureti’r-Rahman.
YaFettah, ya Rezzak, ya Ğanniyyü, ya Muğni.
İkdi haceti ve tekfini mühimmati ya hafiyyel-eltaf neccina mimma nehaf.
Vakdi anni’d-deynil-Ekbera.

ve ilallâhi vel hamdulillâhi ve lâ ilâhe vallâhu ekber 
ve eûzü ve ecellü mime ehad ve ahzer. 
Allâh-u Ekberu Kebiran 
vel hamdulillâhi kesîran 
ve subhânallâhi kesîran 
ve subhânallâhi bukraten ve esile. 

Bismilmillâhi Şâfî, bismillâhi Kâfî, bismillâhi muafi,
 bismillâhillezi lâ yedurru me asmihi şey’un fil erdı. 

Ve lâ fissemâi ve huvessemîul alîm 
ve nünezzilü minel Kur’ân mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîyn.

 

Euzü billahi Rabbi ve Rabbuküma ve Halıki ve Halikukuma ve Musavviri ve Musavviriküma.
Halikı’s-suveri ve Razıkı’l-beşer.
Euzu billahi min cemii’l-afatı vel ahati ve’l-belai vel emrazi ve’l-eskami vel-keseli ve’l-humudi vel hayal.
Uizü „hamile kitabi“ („hamile kitabi“bu iki cümle,bir kağıda hastanın korunması için yazılırsa hamile kitabe yazısı ilave edilir,okuma esnasında gerek yoktur)
haza bi Esmaike’l-Azam ve alaike’t-temam.
Ya zel-Celali vel ikram.

Uyarı:sizlere kaynağını vermek isterdim ancak kaynağına ulaşamadım.

ben duaları sizlere paylaşmadanönce kaynağına bakarım,
kaynağından sonrada içeriğine bakarım,
uygulama şekline,metoduna bakarım,
kaynağını bulamamışta olsam,içeriği kötü değilse,uygulamda haram günah yoksa,bu durumda sizlerle paylaşırım.

Bu duada da yanlış söz yok,
yanlış uygulama yok,

Her hangi bir duayı okumadan önce sizlerde aynı yolu takip edin,
birde herşey tamda olsa kalbine danış!,kalbin mutmain olmuyorsa!,
bu durumda bir başka ayete veya duaya bak,
zira kalpte evham ve şübhe olmaması çok önemlidir.
inanarak oku mevlam şifalar versin.

amin…

Havas Uygulamaları ve Dualar için Açık ve kapalı günler

ZİLHİCCE AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,5,6,8,13,16,20,23,24,25. günleri kapalıdır…
ZİLHİCCE AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,2,4,7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,26
ayın sonuna kadar açıktır…

MUHARREM AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,4,5,6,13,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
MUHARREM AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,2,7,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,26,27,28,2 9,30. günleri açıktır…

CEMAZİYEL AHİR AYININ KAPALI GÜNLERİ:
1,3,4,5,11,13,16,23,24,25.
CEMAZİYEL AHİR AYININ AÇIK GÜNLERİ:
2,,6,7,8,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,26,27 ayın sonuna kadar açıktır…

ZİLKADE AYININ KAPALI GÜNLERİ:
2,3,5,13,16,23,24,25. günleri kapalıdır..
ZİLKADE AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,26 ayın sonuna kadar açıktır…

ŞEVVAL AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,4,5,6,8,13,16,20,23,24,25. günleri kapalıdır..
ŞEVVAL AYININ AÇIK GÜNLERİ:

1,2,7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,26 ayın sonuna kadar açıktır…

RAMAZAN AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,5,6,8,9,13,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
RAMAZAN AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,2,4,7,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,26,27 ayın sonuna kadar açıktır…

ŞABAN AYININ KAPALI GÜNLERİ.
2,3,4,5,11,13,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
ŞABAN AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,6,7,8,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,26,27 ayın sonuna kadar açıktır…

RECEB AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,5,9,10,11,13,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
RECEB AYININ AÇIK GÜNLERİ:

1,2,4,6,7,8,12,14,15,17,18,19,20,21,22,26,27 ayın sonuna kadar açıktır…

CEMAZİYEL EVVEL AYININ KAPALI GÜNLERİ:
1,3,5,10,13,15,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
CEMAZİYEL EVVEL AYININ AÇIK GÜNLERİ:
2,4,6,7,8,9,11,12,14,17,18,19,20,21,22,26,27 ayın sonuna kadar açıktır…

REBİÜL AHİR AYININ KAPALI GÜNLERİ:
1,3,5,11,13,15,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
REBİÜL AHİR AYININ AÇIK GÜNLERİ:
2,4,6,7,8,9,10,,12,14,17,18,19,20,21,22,26,27,28,2 9,30. günleri açıktır…

REBİÜL EVVEL AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,4,5,10,13,15,16,23,24,25. günleri kapalıdır…
REBİÜL EVVEL AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,2,6,7,8,9,11,12,14,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29 ,30. günleri açıktır…

SAFER AYININ KAPALI GÜNLERİ:
3,5,6,11,13,16,20,23,24,25. günleri kapalıdır…
SAFER AYININ AÇIK GÜNLERİ:
1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,26,27,28 ,29,30. günleri açıktır…

Yıllara göre değişiklik göstermiyor,her seneye bu takvim uygulanabiliyor…Evlerinizde bulunduracağınız bir günlük takvimden ya da netten arabi aylar takvimini takip edebilirsiniz…

Her ne kadar dua ve zikir için özel saat ve gün mevhumuna karşı olsam da üyelerimiz arasında çok merak edilen,ısrarla aranan açık ve kapalı gün listesini vermek mecburiyeti hasıl oldu…..

Dua etme isteği hissettiğiniz anda sizin dua vaktiniz gelmiş demektir,bunu asla gözardı etmeyin….

Eğer dua için özel bir saat ve gün tesbit edilmesi gerekseydi
bunun temeli kutsal kitabımızda ve peygamber efendimizin hadislerinde yerini bulurdu…

Kuran-ı Kerimde buyrulmuş,Allaha en güzel isimleriyle dua edin,hatta atınızın nalının çivisini bile Allahtan isteyin ifadesinde asla zaman ve gün şartı koyulmamıştır…

Bence hepsi uydurma safsatalardır,bazıları peygamber efendimizden (s.a.v) uydurma hadislerle kimisi de evliyalığa
ermiş mübarek zatların eserlerinde yer almış gibi gösterilmiştir…..

Yüce dinimize hurafeler ve bidatlar ilave edilerek ibadetin ve duanın çok özel ritüeller gibi gösterilmeye çalışılması islam dinine yapılan en büyük kötülüktür….

ERVÂH’I DA’VET ETMENiN SARTLARI imam Ca’feri sadık (Radiyallahü anh) der ki:

Bir kimse da’vet yapıp, Süleyman Aleyhisselam gibi ervâhtan birisini yanında hazır etmek, ervâhı kendisine mûti‘ edip ona hükmetmek, hazine ve defineler açmak, tılsımat bozmak, divlere hükmetmek, gaibten rızık getirtmek, bütün insanları kendine mûti‘ ve münkâd etmek, bir mahbubu dösegi ile yanında hazır etmek dünyada her ne türlü maksadı varsa, Allah Teala’nın izniyle bu yol ile elde eder.
(Yüce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu söz imam Ca’feri Sadık’a r.a isnad edilmis bir yalandır).


Adı geçen bu maksatların ele geçmesi için ervâh ile asinalık kesb etmek lazımdır. Da’vet ilminde becerikli olmak gerekir. Çünkü bunun gibi kâr ervâh ameliyle olur ve onların kuvvetiyle amele gelir.


Bu amelin üstadı Belinyas Hakim der ki: Bu da’vet ilmi yüce bir ilim olup Enbiya’nın yoludur. Bu yüzden bu da’vet ilmi ülema ve fadıllarla ilgilidir.

Belinyas Hakim iskender Aleyhisselamın bas veziri idi. Bu da’vet ilminde becerikli olup, tılsımat ilminde de bir benzeri yoktu. iskender Aleyhisselamın galip kuvveti kainatı zapt edip, düsmanına zafer buldugu Belinyas Hakimin da’vet ilminde becerikli olmasından dolayı idi.

Ne zaman iskender Aleyhisselam bir ordu ile savasıp aciz kalsa, Hakim Belinyas da’vet kuvvetiyle ervâhı toplar, ervâhta Tekvinleri toplayıp, maglup iken galip olurdu.


Bir yerde define olsa Hakim Belinyas o defineyi ervâha açtırıp, iskender Aleyhisselam’ın askerlerine ihsan ederdi.


Hakim Belinyas der ki: Bu da’vet ilminin sekiz sartı vardır.


Birinci sart: Hayvani olan gıdalardan yememek, kendi nefsini kendine muti etmek ve nefsine düsmanlık etmek lazımdır. Hatasız olan nefsi ruhani kuvvet bulur. Çünkü nefsi ruhanisi galip gelir ve o kisiye ervâh yakın olur. Yiyeceklerin nebati olup, her gün iki ekmek yersin. Oda yüz dirhem olmalıdır. Daima temizlik üzere olmalı ve ibadetten geri kalmamalıdır. Bu babta mugi ( ? ) fazla olur.


ikinci sart: Da’vet ehline yedi sise ve her sisede her
günün müvekkel melegin ismini, seklini, hatemini, azimetini, casusunu, tercümanını soru ve cevabını bilmek lazımdır. Çünkü da’vet ehlinin bunları bilmesi sarttır. Allah Teala nın izniyle asagıda izah edelim.


Üçüncü sart: Saatlerini ve buhurlarını bilmek lazımdır. Da’vet ehline yedi kürsi, yedi buhurdanlık, yedi cerir (ip), yedi renk elbise (Her elbisenin rengi yedi gezegen renginde olmalıdır), yedi hatabe (Odun), yedi mendil, yedi çesit medh, yedi mülükün isimleri ve Cinni büyüklerin isimlerini bilmek lazımdır. insâallahü Teala Allah Teala nın izniyle asagıda izah edilecektir.
 
Dördüncü sart: Da’vet sahibi büyük bir makamda, büyük bir tepede, büyük bir köskte, akar su kenarında, bir çesme yanında veya bir kapı yanında olmalıdır. Da’vet edilen yerde 24 peygamberin ismi bir kagıt veya duvar üzerinde yazılı olmalıdır. Hiç degilse Bâri ismi serifi yazılı olmalıdır. Âdem Havvâ Sît Nûh Suayb Mûsâ Lût Sâlih Üzeyr Lokmân Eyyûb ibrâhîm Dâvud Süleymân Zekeriyâ Ya’kûb ishâk Yûsuf Îsâ Meryem Hûd Hıdır ilyâs Muhammed inil Mustafâ. Dört Halife olan: Ali Osmân Ömer Ebûbekr

Besinci şart: Da’vet sahibinin mekanında Kedi, Köpek, Katır, Horoz, Maymun, Yılan ve bunlara benzer hayvanlar olmamalıdır. Çünkü ervâh bunlardan incinir ve da’vete gelmezler. Komsulardan dahi Köpek avazı isitilmemelidir. Da’vet edilen mekana fasitleri, beynamazları ve kadınları koymamalıdır. Mekanda ok, kılıç, tüfek ve benzeri silahlar olmamalıdır. Bunun gibi silahlardan korkarlar.


Altıncı şart: Da’vet sahibi yolculuga çıktıgı zaman yanında yedi çesit mendil olmalı ve yedi türlü azaim bilmelidir. Her sehre girdigi zaman orada da’vet yapmalıdır. Sehre girecegi zaman Ahidname-i Süleymanı okuyarak buhurunu yakmalıdır. Çünkü o sehrin müvekkellerini da’vet edip, onlarla asinalık yapmalıdır. O bölügü kendine muti‘ edip dost etmelidir. Her ayın basında Ahidname-i Süleymanı okumalı ve buhurlarını yakmalıdır.


Ahidname’nin buhurları sunlardır; Ud, Seker, Laden, Mastaki, Centiyane ve Kündür (Beyaz olmalı) dür. Bu altı adet ıtlatın üzerine Dokuz (9) defa Ahidname-i Süleymanı okuyup yakmalıdır. Yedinci şart: Günes her ay yani otuz (30) günde bir burca tahvil (Dönmek) eder. Yukarıda yazılmıs olan burçlardır. Da’vet ehline yedi (7) Meligi da’vet etmek gerekir.


Dokuz (9) defa Ahidname-i Süleymanı okuyup yakmalıdır.Yedinci şart: Günes her ay yani otuz (30) günde bir

burca tahvil (Dönmek) eder. Yukarıda yazılmıs olan
burçlardır. Da’vet ehline yedi (7) Meligi da’vet etmek
gerekir.


Günes Hamel burcuna geldigi zaman Melik Ahmer’i da’vet etmelidir.

Günes Sevr burcuna geldigi zaman Melik Denhes’i da’vet etmelidir.

Günes Cevza burcuna geldigi zaman Melik Meytatarun’u da’vet etmelidir.

Günes Seretan burcuna geldigi zaman Melik Meymun’u da’vet etmelidir.

Günes Esed burcuna geldigi zaman Melik Semhures’i da’vet etmelidir.

Günes Sünbüle burcuna geldigi zaman Melik Seyyid’i da’vet etmelidir.

Günes Mizan burcuna geldigi zaman Melik Ebi Ahnef’i da’vet etmelidir.

Günes Akreb burcuna geldigi zaman Melik Ebyad’ı da’vet etmelidir.

Bunları da’vet ettikten sonra bes melik daha vardir ki, bunlar seytanlar ve divler üzerine müvekkeldir.

Dört Feristeh daha vardır ki, bunlar Allah’ın yanına yakın olanlardır. Bunların büyükleri Adem Aleyhisselam ın Mushafı serifinde izah edilmistir.

Batı üstadlarından söyle dinlenmistir; Cinnilerin Melikleri çok ciddidir. Ama her bir makamda bir takım müvekkeller olup, davet sahibi olan kimse o makamdaki müvekkelleri dahi da’vet etmelidir.

iyi bilinsin ki! Da’vet sahibi o mahallin müvekkellerini da’vet edip ele geçiremezse, bu babda maksat hasıl olmaz. Sehirde, köyde ve hepsinde bir müvekkel melek vardır ki, o cinler müvekkel melege mahkumdur.

Bilki! Cinlerin padisahı, vezirleri, kadıları, beylerbeyleri, vaizleri, hatipleri, hesap yapıcıları, müderrisleri, ögretmenleri ve casusları vardır. Bunları da’vet edip, yanında hazır ettikten sonra, o müvekkel melegi da’vet edersin. Müvekkel melek gelince söyle dersin: “Ey

müvekkel olan melek! Bana bir Cin ulusu lazımdır. Ya vezirden, ya Kadıdan, ya Vaizden, ya müderristen, ya muhtesibten, ya sahından veya gayrisinden bir müvekkel Cinni istiyorum.“ O müvekkel olan melek, taleb ettigin müvekkeli verir.

Eger istersen; Melik Cinniyi yanında hazır eder ve bunlardan hacet dilersin.

Bunun için; Üç gün oruç tutup dördüncü günü büyük bir daga veya daha önce açıkladıgımız gibi büyük bir evde mendil bırakırsın.

O mendilin dairesi bir kâr sıfat olmalıdır. O mendilin etrafında Ayetel kürsi yazılı olmalıdır. Da’vet sahibi o mendilin ortasına oturmalı ve buhurunu yakmalıdır.

Kendi kitabını önüne koyup, bir kılıç ile bir harbe alıp, ikisinide kınından çıkarıp, koymalı ki, divlerden emin olur. Çünkü divler ve cinler harp aletlerinden korkarlar. Bundan sonra Beriyyan ezanını okursun.

Beriyyan ezanı budur: Mâlihun mâlihun selhevî selhevî kelkelbuvî kelkelbuvî mâhüm mâhüm mehâlikî mehâlikî kurûbi kurûbün hübüküm hübüküm hâmendi bi rabbi tevhîdi bi rabbi tevhîdi ve bi rabbi Yâsîn vel kurânil hakîmi ve ebâ Muhammed in seyyidil murselîne ihdırûnî ve etîûnî. not:alttaki resmin basıda orjinali takip edebilir siniz arapca bilenler okuyabilir beriyya eza..

Ondan sonra Ahidname-i Süleyman bin Davudu yedi (7) defa okur ve okurkende buhurunu yakarsın.

Daha sonra her ne dilersen hacetini istersin.

Her defasında Süleyman bin Davudu okur ve basını açarsın. Her defasındada Süleyman bin Davudu okudugun zaman secde edersin.

Bilki! Ahidname-i Süleyman bin Davud okunmazsa davet etsen bile davete icabet etmezler ve Melik Cinni gelmez.

Nitekim Ayetel Kürsi okunmayınca müslimanların melikini da’vet etsen, da’vete icabet etmez ve gelmez. Ahidname-i Süleyman bin Davud okunmayan da’vete müvekkel melik gelmez.

Ahidname’nin gerçegi dünyada az bulunur. Bu Ahidname-i Süleyman bin Davud’un yıllarca dersini çekip otuz (30) yılda bulduk ve tecrübe ettik.

Allah c.c. a hamdolsun rast geldi. Gerektir ki; Cinlerden sana muti olmak istemeyen ve da’vet sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi müvekkel melege sikayet edersin.

Müvekkel Melek o cinniye ceza verir veya he sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi müvekkel melege sikayet lak eder.

Sekizinci sart: Da’vet sahibi olan kimse bu Ahidname-i Süleyman bin Davud’u kesinlikle bilmesi lazımdır. Ahidnamesiz da’vete gelmeleri kesinlikle mümkün degildir.

Asagıda gelecek olan Ahitname-i Süleyman azim olup, özellikle aziz tutmak lazımdır. Hak Sübhanehü ve Teala nın yüce isimleri bunun içinde zikir edilmistir.

Dünyada bu Ahidnameye sahip olmak lazımdır. Sahip olduktan sonra gerisi kolaylıkla olur. Bu fakir hatasız olarak bir harfini bile gizlemeden tamamen eksiksiz olarak yazdım ki, bu kitaba sahip olan kimseler asla zorluk çekmesin

Ahidname-i Süleyman bin Davud budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü alâ mâ nekûlü vekîlün. Ve âhedetküm bi ahdillâhi ve mîsâkihi. Ve esmâihil mukaddeseti. Bi kelimâtillâhit tâmmâti. Ve bi ızzetihi ve sultânihi ve ceberûtihi. Ve tâati fî halkıhi ve azametihi. Ve arsihi ve kürsihi ve ardıhi ve semâvâtihi ve cennetihi ve nârihi fe halaktüm li süleymân ibni dâvud aleyhisselâm. En lâ yuhâliku ahdike ve lâ mîsâkıküm ve lâ an mâ yenzelallâhü ileyke min esmâihil mübâraketil meymûnetil mukaddeseti. En lâ yeûdi bi seyinmin ma’sıyetike ba’dehü yevminâ hâzâ ve zâlike yevmi kellezî tesmiyeti zâlikel yevmi min evvelihü ilâ müntehâ feizâ kürühâ hâzihil ahdi. Ve hâzel yevmillezî âhedtüm bi nebiyyullâhi beynenâ ve beyneküm kefîlün ve vekîlün ve hâzihi yütâlibüküm minkümen entüm hâliktümül hamdü min benî âdeme ve benâti havvâ ev yühâlifü ehadün min ceysiküm alâ en te’huzûhü a’lâ beriyyetehin feuhzibetüm bi zâlike ve kultüm semi’nâ ve eta’nâ. Li hâzel melikil musalleti aleynâ ve bi hâtemis sihîrilletî sehharalenâ. Lehâ ve akrarnâ bi zâlike Feytatûsin ve Mebûsin ve Evbusin ve Lestıynâbisin fe innî halaknâ ahdike ve eseruhü fî cemîı benî âdeme ve benâti havvâ. Fe ente fî halli mînâ ve min dîmâînâ ve esârinâ ve esbârinâ lihûminâ ındeke ve lâ ya’fikenâ min ba’dinâ ve ba’deke ve hâtemi süleymân ibni dâvud alel cinni ves seyâtîni. Minel islâmi alel cinni ves seyâtîni. Vel gaylânis sehharati ve ümmüs sübyâni vel âyâtihi. Ve bi hurmeti hâzihil ahdi ve lid da’veti ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Ey Talip! Ma’lum olsun ki; Bu sekiz (8) sartı ile Ahidname-i Süleyman bin Davud’u bilmeyen da’vet yapmaya asla kadir degildir.

%d Bloggern gefällt das: