Ayetel kürsi

Ayetel Kürsi Duası

Bakara Süresinin 255. Ayeti olan Ayetel kürsi, Kuran-ı Kerim’in baş tacı ve efendisi olarak gösterilir. Peygamber Efendimiz surenin gücü ve önemine “Onun okuğunduğu eve ne cin ne de şeytan girebilir“ hadisiyle dikkat çekmiştir.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU 

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Uyarı ! Çok Çok önemlidir hayatınızda bir kez dahi olsa yazının tamamını sonuna kadar okuyunuz.. 

AYETEL KÜRSİ DUASI MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

اللّهُلاَإِلَـهَإِلاَّهُوَالْحَيُّالْقَيُّومُلاَتَأْخُذُهُسِنَةٌوَلاَنَوْمٌلَّهُمَافِيالسَّمَاوَاتِوَمَافِيالأَرْضِمَنذَاالَّذِييَشْفَعُعِنْدَهُإِلاَّبِإِذْنِهِيَعْلَمُمَابَيْنَأَيْدِيهِمْوَمَاخَلْفَهُمْوَلاَيُحِيطُونَبِشَيْءٍمِّنْعِلْمِهِإِلاَّبِمَاشَاءوَسِعَكُرْسِيُّهُالسَّمَاوَاتِوَالأَرْضَوَلاَيَؤُودُهُحِفْظُهُمَاوَهُوَالْعَلِيُّالْعَظِيمُ

AYETEL KÜRSİ DİNLE

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’NİN İNİŞ SEBEBİ

ALLAH’a olan inanç ve ibadet yerine putlara tapmaya başlayan müşrikler, ALLAH Teâlâ’ya inandıklarını söyledikleri halde Putlardan medet umup kendilerine şefaatçi olacaklarını düşünerek, ALLAH Teâlâ’nın Tanrılık sıfatlarını inkar etmeye başlarlar.

Mekke döneminde ALLAH’a olan inancı ispatlayan âyetler inmiş olsada, Medine döneminin hemen başlarında ALLAH Teâlâ’ya inancı doğru bir şekilde bildirmek ve Mekke döneminde inen âyetleri destekleyip özetlemek adına Âyetü’l-Kürsî indirilmiştir.

putlar

ÂYETTÜ’L-KÜRSÎ İNDİĞİNDE YAŞANAN İLGİNÇ OLAYLAR

Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir ve çok derin anlamlar taşır. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş, başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH’u Teâlâ’nın ismi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

AYETEL KÜRSİ OKUYAN KORUNUR MU?

Ayetel kürsi inanılmaz bir koruma kalkanıdır. Bir çok kötü musibetlerden bizi koruyacağı gibi cin ve şeytan üzerinde de çok etkilidir.

Ebu Eyyub-i Ensari’nin (r.a.) hurmalarını sakladığı depoya benzer bir yeri vardı. Gül denilen cinlerden biri sürekli gelip hurmaları oradan alıp kaçardı. Birgün Ebu Eyyub olan biteni Peygamber Efendimize (S.A.V) anlattı. Efendimiz „Git ve cini gördüğün zaman Allah’ın adı ile Rasulüllah’a git de“ demesini söyledi.

Ebu Eyyub cini yakalar ama ‚cin‘ yemin edip bir daha gelmeyeceğini söyler ve oradan kaçar.

Efendimiz „Yakaladığın Esiri ne yaptın“ diye sorması üzerine, onu yemin ettiği için serbest bıraktım der. Peygamber Efendimiz ise yalan söylemiş yine gelecek der ve cin yine gelir.

Yine gelip yine yakalan cin, yemin ederek birkez daha kurtulur ve Efendimiz cinin yine geleceğini söyler.

3. Defa geldiğinde yine yakalanan cine Ebu Eyyub „Seni artık Rasulüllah’ın yanına götürünceye kadar bırakmam“ der ve cin ona sana bir şey hatırlatacağım der.

Evinde Ayetel-Kürsi’yi oku. O zaman ne cin ne de şeytan sana yaklaşamaz der.

Ebu Eyyub Cini salar ve tek başına Peygamber Efendimizin (S.A.V) yanına gidip ona olan biteni anlatır. Efendimiz cinin yalancı olduğu halde bu sefer doğru söylediğini söyler.

AYETEL KÜRSİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Rivayet edilenlere göre Sure için Kuran-ı Kerim’in dörtte biri ve âyetlerin seyyidi olduğu, okunan yerde şeytanın barınamayacağı gibi hadisler mevcuttur.

İçerisinde Allahın sıfatları olarak Muhalefetun lil Havadis, İlim, Basar yer alır.
Allah’ın isimleri olarak ise, Hayy, Kayyum, Aliyy, Azim geçmektedir.

Ayrıca Ayetel kürsi’de bilinmeyen bir düzen mevcuttur. Çok konuşulan düzen hakkında bilgi almak için bu videoyu mutlaka izleyin.

AYETEL KÜRSİ’DE Kİ MESAJ NEDİR?

Sözlük karşıtı üzerine oturulan Taht, Koltuk gibi anlamlara gelen Kürsi kelimesi, mecazi olarak Güç, Egemenlik, İlim ve Sultanlık gibi anlamları çağrıştırır. Kuran-ı Kerim’de  Allah’ın bir Tahtı, bir Kürsüsü olduğunu, yerin ve göğün bu kürsinin içinde yer aldığını ve ayetin bu özelliği nedeni ile ayetel kürsi diye adlandırıldığı söylenmektedir.

Ayetel kürsi’de Allah’ın yüceliği, sıfatları, O’nun mutlak güç sahibi olduğu, Evrende onun izni ve bilgisi dışında hiç bir şeyin olmayacağı, Yaşanan olayların onun kontrolü dahilinde vuku bulduğu, Allah’ın izni dışında kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği hakkında bilgiler verilir..

Kuran-ı Kerim tefsircileri Ayetel kürsi için dört farklı görüş beyan etmişlerdir.

islam alimleri

Yeri ve göğü kaplayan koca bir cisim.
. Allah’ın hükümdarlığı, gücü, kudreti ve egemenliği.
. Allah’ın büyüklüğü.
. Allah’ın ilmi

ÂYETEL KÜRSÎ NERELERDE OKUNUR?

Namaz içerisinde sure olarak okunduğu gibi namaz esnasında tesbihten önce de okunur. BKNZ.

Bunların dışında koruyucu gücü olduğundan cin ve şeytan gibi musibetlerden korunmak içinde okunur. Koruyucu etkisini arttırmak için felak, nas, ihlâs ve fatiha sureleri ile birlikte okunması önerilir.

AYET-EL KÜRSİ İLE ALAKALI ÇOK ÖNEMLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz bir hadisinde Cibril’in kendisine gelerek bir ifritin ona tuzak kurmak istediğini ve yatma vaktinde Ayet el kürsi’yi okuyarak uyumasını söyledi.

Bir başka hadisinde ise, Kim farz namazının ardından bu süreyi okursa bir sonraki namaza kadar Allah Teâlâ’nın himayesinde olur.

Yatmadan önce Ayet el kürsi’yi kim okuduysa Allah Teâlâ onun, komşularının ve çevredekilerinin evleri için güvence verir.

Daha fazla hadis için buraya BKNZ.

AYETEL KÜRSİNİN İÇİNDE OLDUĞU BAKARA SURESİNİN ÖNEMİ NE?

Kuran-kerim’in en uzun süresi olma özelliğini taşır. Medine’de inmiştir. İçerisinde Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü gibi bölümlerin geçmesinden ötürü faziletleri hakkında bir çok hadis bulunmaktadır.

Efendimizin bazı hadislerinde Bakara Süresini terk etmenin insanlık için pişmanlığa yol açacağını, sürekli okumanın ise bereket olduğunu söylemiştir. Bu nedenle bakara süresi çok önemlidir.

Rivayet edilen başka bir hadisinde ise, Bakara suresi okunan evde şeytanın duramayacağı buyurulmuştur.

AYETEL KÜRSİ FAZİLETLERİ VE BİLİNMEYEN SIRLARI

Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabikiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar.

Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. istediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

Ayetel Kürsi; yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.

Ayetel Kürsiyi hergün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid, hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Buda üstün bir zikir olur.

Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. Allah’ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

Ayetel Kürsiyi bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.

Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse, ahlakişehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. ilim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hemde Batıni ilim nasip eder.

Ayetel Kürsi okunur ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

CÜBBELİ AHMET HOCADAN AYETEL KÜRSİNİN MÜTHİŞ SIRRI

Ayetel Kürsiyi çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. Allah’ı büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler Ayetel Kürsiyi okumalıdırlar.

Ayetel Kürsi ilahi rahmet ve nusret kapılarını açar.Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.

Ayetel Kürsiyi 170 defa okuyana Allah her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur.

Bakara Süresinin ilk 4 ayeti, Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Süresinin son 5 ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz. Deli üzerine okunmaya devam edilirse şifaya kavuşur.

Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar.

Ayetel Kürsiyi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez.

Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi, ailesini ve komşusunu da koruyup, güven içine alır.
Her farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda, 2 melek onu korumakla görevlendirilir.

Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. Allah, okuyana; şükredenlerin kalblerini, sıddıkların amellerini, Allah’a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

Gece ve gündüz 10 defa ihlas ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; Allah’ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

Ayetel Kürsi okunan evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.

Ayetel Kürsiyi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7nci defa okuyup içine çeker ve 8inci de okuyup etrafına daire çizerse, kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1inci okuyuşta önüne, 2ncide sağına, 3üncüde soluna, 4üncüde arkasına, 5incide yukarı, 6ıncıda aşağı okuyup üfler. 7incide içine çekip yutar.8incide üfleyerek etrafına daire çizer) Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse, düşman onu göremez ve zararda veremez.

kabe

Her namaz sonunda Ayetel Kürsi okuyanı eceli gelince Allah bizzat kendi kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehidlik sevabına nail olur.

Ayetel Kürsi; okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi Allah’a yöneltir.

Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. ihlas süresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr süresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar.

Gece ve gündüz 1000 defa Ayetel Kürsiyi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı açılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. istek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah S.A.V. Efendimizi rüyasında görme şerefine erer.

Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü Süresinin okunduğu eve şeytan girmez.

Ayetel Kürsi bir kaba okunur ve o kabin örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz. içindekileri alıp götüremez.

Ayetel Kürsiyi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur. Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse, geniş bir nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam ederse isteğine, arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip okuduğunda da aynı şekilde istekleri kabul görür.

Ayetel Kürsi günde 50 defa okunursa, okuyan şeytandan korunur.ihtiyacı ve isteği olan 170 Ayetel Kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya gani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacını Allah’dan isterse isteği kabul olur.

170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve beladan korunur. insanlar arasında itibarlı olur.

Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.

Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur. Hapisten kurtulmaya sebeb olur.

Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir.

Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya işlerinden istediği olur.

Utarit saatinde okursa kin ve düşmandan korunur. Düşmanının helakı niyeti ile okursa düşmanından kurtulur.

Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

Ayetel Kürsi 18 defa hergün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur.

Ayetel Kürsi şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve „vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim“ kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak içinde uygulanır.

Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar.

Çok önemli Bir Konu ! Peyamber Efendimiz yapılan büyüden nasıl kurtuldu? Cin, Büyü ve Şeytandan Korunmak için Hangi Duayı okumalıyız?

Ayetel Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz. Zarara uğramaz.

Ayetel Kürsi bir kaba 3 defa yazılır ve içine su konulup, hastaya içirilir. içirilirken; falan hastalıktan kurtulup şifa bulmaya niyet ettim denilirse, Allah’ın izniyle hasta şifaya kavuşur.
Sabah yataktan kalkıp, abdestli bir şekilde 3 defa Ayetel Kürsiyi okuyan kişi, akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan, sabaha kadar şeytan, cin ve insan şerrinden korunur.

Bir dileği olan gece yarısından sonra, abdestli olarak, kıbleye yönelip, 170 Ayetel Kürsi okuyup, dileğini Allah’dan isterse, isteği olur.

Cuma günü sabah namazından önce, abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz üzerine oturup, 313 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra „Ya Rabbel Azim bu ayeti kerime hürmetine 313 ehli bedir ve 313 ashabitalut hürmetine muradımı ihsan buyur“ diye dua edenin maksadı gerçekleşir.

7 adet tuz parçasının her birine 7 defa Ayetel Kürsi okuyup, aç karnına besmele ile hergün yutarsa balgamdan kurtulunur.

Uykuda, rüyasında korkan kişi yattığı zaman Euzu Besmele ile 3 Ayetel Kürsi okuyup, her birinde „vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim“i 3 defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyadan kurtulur.

Sara tutan kişiye 21 Ayetel Kürsi okunursa kendine gelir.

Bir kağıda 11 defa Ayetel Kürsi; safran, gül suyu, misk karışımı mürekkeple yazılır. üzerinede 101 defa Ayetel Kürsi okunur, öd yada anberle tütsülendikten sonra, bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye; hırsız, düşman girmez,afetlerden korunur. Ticaret haneye aşılırsa o yer hem korunur, hemde bereketi, kazancı artar.

Bir kağıda 3 Ayetel Kürsi yazıp, üzerine 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Ali, Ya Azim okunur, sonra muşamba veya naylona sararak üzerinde taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur. Düşman şerrinden ve afetlerden muhafaza olur.

Bağlama Büyüsü


Ayetel Kürsi ile bir kimseyi istediğin gibi bağlarsın. Örneğin: Bir kimsenin kârını ve kazancını bağlamak, dilini bağlamak, uykusunu bağlamak, bevlini bağlamak, erkekliğini bağlamak, muhabbetle kendine bağlamak, gerek kahriye gerek celbiye veya her ne tür şekilde olursa olsun bağlamak istersen:
Önce maksadın her ne ise güzelce bir abdest aldıktan sonra, tam inanç ile niyet edip, Besmele-i şerif ile Ayetel Kürsiyi aşağıdaki tertip üzere okursun .
Sarı, beyaz, kırmızı, mavi, yeşil, gri ve siyah renk olmak üzere yedi ipek ip al. Her renk ipe yedi kere Ayetel Kürsi okuyup yedi düğüm at.
Düğümleri attıktan sonra, yedi renk ipi eline alıp hepsini birden bük ve bir araya getir. Sonra şu tertip üzere Ayetel Kürsi yi oku :
Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.
deyince birinci düğümü bağla.
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm .
deyince ikinci düğümü bağla .
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem.
deyince üçüncü düğümü at .
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim .
deyince dördüncü düğümü at .
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm.
deyince beşinci düğümü bağla.
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma.
deyince altıncı düğümü at .
Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.
deyince yedinci düğümü bağla .
Yedi düğümüde bağladıktan sonra bu ipeği ağır bir taşın altına koy ve
”Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülanın dilide öyle basılsın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakki için “ dersin.
Veya; “Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan oğlu fülan ın kazancı ve karı bağlansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için “ dersin.
Eğer bu ameli muhabbet için yaptın ise;
“Bu taş bu ipeği nasıl basarsa fülan kızı fülanın aşkını ve gönlünü kendime bağladım vede bağlansın, Allah c.c. ın yardımıyla Ayetel Kürsi hakkı için“denecek
%d Bloggern gefällt das: