Baglama

Dört günde etkisini gösteren dua

4 günde etkisini gösteren aşık etme duası

Bu yazımızda sizinle paylaştığımız aşık etme duası bu türün tartışmasız en etkili duasıdır. Diğer aşık etme duaları gibi karmaşık olmayan ve sadece Allah’ın esmalarına dayanan bir duadır. Bu nedenle kolayca ezberlenip uygulanabilen dualardan birdir.

Sadece dört günde tesirini gösterdiği için „duayı erbea“ adını da almıştır. Bilindiği üzere Arapçada dört sayısının karşılığı erbea kelimesidir.

Dua kitaplarının çoğunda bu duaya rastlanmasa da duanın lafızları daha çok muskalarda ve vefklerde uygulanmıştır. Ancak muska yapmanın doğru bir uygulama olmadığını, buna karşın dua etmenin ise mümin olmanın güzel hususiyetlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir.

Şimdi kısa sürede etkili olan bu dua hakkındaki detaylara geçelim:

Aşık etme duası sadece meşru ilişkilerin istenmesi vesilesi ile yapılır

Bu dua evli kadınlar ve erkekler, nikah düşmeyecekler ve dince evlenilmesi caiz olmayan kişilere yapılamaz. Yani bu dua araç yapılıp günaha vesile edilemez. Aynı şey bütün dualar için geçerlidir. Dua sadece helal olanı istemek üzere edilebilir.

Aşık etme duası evlenilebilecek konumda bulunan yani meşru bir ilişki kurulabilecek kişiler için yapılabilir. Bu yönüyle aslında hayırlı bir durumun gerçekleşmesini dilemek için yapılan dualardan biridir. Zira İslam’da hayırlı evlilikler teşvik edilen bir durumdur.

Aşık etme duasının yapılışının belli bir zamanı var mıdır?

Evet, vardır. Aşık etme duasının yapılış zamanı sabah namazı sonrasıdır. Aşık etme duası için yatsı namazı sonrası da işaret edilse bile asıl makbul zaman sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakittir.

Eğer gece yarısından sonra kalkılıp bir müddet ibadet ile geçirilir ve ardından aşık etme duası edilirse dua çok daha tesirli olmaktadır.

Aşık etme duası öncesinde yapılması gerekenler şunlardır

Dua edecek kişi mutlaka ama mutlaka abdest almalıdır. Abdestsiz yapılacak duaların çok ciddi bir hükmünün olmayacağını ifade etmek gerekir. Zira abdest sadece bedeni arınma değil aynı zamanda ruhi bir temizlenmedir.

Aşık etme duası öncesinde ruhu mutmain kılıp teskin etmek için namaz kılınması faydalıdır. Çünkü namaz sırasında ve namazdan sonra kişinin vesveseleri azalır ve insan daha huzurlu dua edebilir.

Aşık etme duasında uyulması lazım gelen bir diğer gereklilik ise duanın yalnız yapılması zorunluluğudur. Yalnız bir ortamda dua etmek hem samimiyet belirtisidir hem de duaların şahsiliği ilkesinin bir gereğidir. Bir diğer sebep ise aşık etme duasının sözlerinin hafif bir sesle duyulabilecek tonda okunmasıdır.

Aşık etme duası kaç günde tesirini gösterir?

Birazdan lafızlarını paylaşacağımız aşık etme duası etkisini sadece 4 günde göstermektedir. Dördüncü günün sonunda haram ve günah bir durum söz konusu değilse en önemlisi de Allah takdir etmişse inşallah arzulanan şey gerçekleşecektir.

Tabi kulun durmadan, bıkmadan ve ısrarla dua etmesi gerektiğini bilmek gerekir. Kuran’da değinildiği gibi „Allah duaları layıkıyla işitendir.“ Bunun yanı sıra hüküm verenlerin en büyüğünün Allah olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekir.

Aşık etme duası şu biçimde yapılır

Biraz önce değindiğimiz gibi sabah vakti kalkılarak abdest alınır. Yalnız bir yere geçilerek kıbleye dönülür ve Allah’ın şu esmaları karşılarında belirtilen adetçe kısık ama kişinin kendi sesini duyabileceği tonda okunur. Okuma tam dört sabah devam eder.

Aşık etme duasının lafızlarını ve okunma sayılarını şöyle sıralamak mümkündür:

El-Aziz esması art arda 3 defa okunur. El-Aziz, mutlak galip olan, hiçbir koşulda yenilmeyen demektir. Gücü her şeye yeten ve emirlerine karşı gelinemeyecek olanın yüce Allah olduğunu dile getirmektedir.

El-Mucib esması art arda 3 defa okunur. El-Mucib, duaları kabul eden, kulun yakarışını duyarak onların gerçekleşmesini sağlayan demektir.

El-Vedud esması art arda 3 defa okunur. El-Vedud, kullarını çok seven anlamındadır. Ayrıca seven ve sevilen anlamına da gelmektedir. Yürekleri evirip çeviren ve onu aşkla dolduranın Allah olduğu vurgusunu dile getirir.

El-Kadir esması art arada 3 defa okunur. El-Kadir, gücü her şeye yeten ve kendisinden üstün güç bulunmayan tek varlığın Allah olduğunu anlatan esmadır.

El-Batın esması art arda 3 defa okunur. El-Batın gizli olanı da açıkta olanı da Allah’ın bildiğini ifade eden esmadır.

El-Berr esması art arda 3 defa okunur. El-Berr esması ihsanı bol, iyiliği çok olan demektir.

Er-Rauf esması art arda 3 defa okunur. Bu esma pek esirgeyen ve çok şefkatli anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki 7 adet esmanın her biri 3’er defa okunarak dua edilir. Bu lafızların okunması tam dört gün sürer. Ancak dördüncü günün sabahında farklı bir uygulama da yapılmaktadır.

Aşık etme duasının dördüncü günü

Aşık etme duasının dördüncü gününde de ilk üç günkü gibi 7 adet esma 3’er defa okunur. Ancak dördüncü gün bir de ek olarak esmalar bittikten sonra Rahman suresi okunmalıdır. Rahman suresi bittikten sonra Allah’tan arzunun gerçekleşmesi konusunda birkaç cümlelik dilekte bulunulur ve “amin” denilerek eller yüze sürülür.

Dua etmenin kulluk bilinci ile yapılması son derece önemlidir. Kul dua etmenin önemi bilecek ancak takdir yetkisinin sadece Allah’ta olduğunu da hatırdan çıkarmayacaktır.

%d Bloggern gefällt das: