BÜYÜLER

Büyü bölümündeki sunumlar Büyüdür !

Herkez kendisi sorumludur Günahindan!!!!!!!

„Sihir yapmak haramdır, büyük günahlardan olduğunda alimler arasında ittifak vardır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sihir yapmayı yedi büyük günahtan biri saymıştır.

Okuyacağın Büyü Bozma Uygulaması Seni de Şaşırtacak

Eğer size ya da çevrenizdeki herhangi bir insana yapılan büyüyü etkisiz kılmak ve hükümsüz hale getirmek, o kötü enerjinin çirkin etkisinden kurtulmak ve sıyrılmak istiyorsanız, bu yazımızı dikkatli bir şekilde okuyarak büyü bozma uygulamasını bütün ayrıntılarıyla öğrenmelisiniz.

  • Şu hususu da hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmamalısınız ki aktaracağımız uygulama, en sahih kaynaklarda geçmekte ve bilhassa Kudemâ isimli kitabın aktarımlarına dayandığı için büyücüler içerisinde en geçerli ve en kesin uygulama olarak bilinmektedir.

Bu nedenle yazıyı dikkatli bir şekilde okuyup en az 2 defa pratik yapmalı ve sonrasında büyü bozma uygulamasını gerçekleştirmelisiniz.

Büyü Bozma Uygulaması ve Bir Kaşık Sirke

Birçok insan büyü bozma uygulaması yaparken bu uygulama içerisinde bir çay kaşığı dolusu sirkenin olduğunu bilmez, oysaki sirke, büyü bozma uygulamasının can damarı hükmündedir ve bu malzemeyi kullanmayan insanlar kendilerine yapılan büyünün ve kötü enerjinin altında ezilmeye mahkumdur.

Öyle ki bazı tılsımlar öylesine güçlü ve öylesine kalıcıdır ki sirke bile bazı durumlarda işe yaramaz ve işlevsiz kalır, fakat korkmanıza ve tedirgin olmanıza hiç gerek yok; çünkü bu yazıda okuyacağınız yöntem sayesinde sirkenin kesin gücünden istifade edeceksiniz.

Büyü Bozmada Bir Bardak Su ve Kap

Bu uygulama içerisinde sadece bir çay kaşığı dolusu sirkeye ihtiyacınız olmayacak, aynı zamanda bir su bardağı dolusu su ve bu iki malzemeyi zamanı geldiğinde karıştırmak için bir kaba ihtiyacınız olacak.

Su bardağının ya da kabın herhangi bir şekilde ve büyüklükte olması önemli değildir, yeter ki uygulamayı yaparken bir su bardağı dolusu su ve bir çay kaşığı dolusu sirkeyi kabın içerisinde güzelce karıştırmayı becerin

İşte büyü bozma uygulamasının nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya başlıyoruz:

Mümkünse sessiz bir yere geçip dışarıdan gelebilecek her türlü gürültüyü ve sesi devre dışı bırakın, ardından da yanınıza almış olduğunuz bir kaşık dolusu sirkeyi bir su bardağı dolusu suyu ve boş bir kabı ayaklarınızın dibine koyup güney istikametine (yani kıble yönüne doğru) yönelerek gözlerinizi kapatın ve ayakta iken 21 defa şunu söyleyin:

  • “Ya Hüddam Neriman Hanım, büyü bozma uygulaması için kapına geldim, hüküm sendedir ve neden sana geldiğimi elbette ki biliyorsun, artık tamamla bu işi.”

Bu ifadeyi kullanın, bu ifadeyi kullanırken tam anlamıyla kim için ve hangi amaçla büyü bozma uygulaması yaptığınızı da hayalinizde açık bir şekilde canlandırın ve capcanlı bir şekilde bu işin hayalini kurun.

Bu işlem sonrasında dizüstü çöküp bir çay kaşığı dolusu sirkeyi bir su bardağı dolusu suyun içerisine dökün ve bu iki malzemenin üzerine şu tılsımlı sözcükleri okuyun:

Büyü Bozmanın Tılsımlı Sözleri

  • “Ey Hüddam Neriman Hanım, sana hangi amaçla ve ne için geldiğimi elbette ki biliyorsun, işte sirkeyi suyun içerisine döküp senin dergahına getirdim, sen de vaad ettiğin gibi kendine sirkeli su getiren herkesin muradını yerine getirme vaadini gerçekleştir ve benim de muradımı yerine getir. Çünkü ezelde sana sirkeli su getiren herkesin muradını tam harfi ile ve tamamiyle yerine getirme sözü vermiştin, işte sözünü tutmak için güzel bir fırsat Ey Hüddam Neriman Hanım. Yapılan büyünün tamamen hükümsüz kalması ve bu kötü enerjinin ebediyen yok olup def olması maksadıyla gücünden ve enerjinden istifade etmek istiyorum, ne olur bana da en güzel şekilde yolunu göster ve bu kötü enerjiden bizi tamamen kurtarıp rahat ve huzurlu bir hayat yaşamamıza vesile ol.”

Bu tılsımlı sözcükleri, içerisine bir kaşık dolusu sirke atmış olduğunuz su bardağının üstüne okuduktan sonra, şimdi büyü bozma uygulamasının son aşaması olarak şunları yapmalısınız:

Büyü Bozma Uygulamasının Son Aşaması

Bu noktada içine sirke katmış olduğunuz sudan tam 3 yudum almalı, yani içmeli ve bu üç yudumu içtikten sonra ise su dolu bardağı kabın içerisine boşaltarak bu kabın üzerine şu tılsımlı sözcükleri okumalı ve büyü bozma uygulamasını tamamen bitirmelisiniz:

  • “Ey Hüddam Neriman Hanım, işte arzu ettiğin gibi sana içtenlikle yöneldim, içimi açtım ve ne yapman gerektiğini tam anlamıyla izah ettim, işte kalbimdeki niyeti tamamen sana açtım ve yapılan kötü enerjinin tamamen devre dışı kalması için sirkeli su ile kapına geldim. Vaad ettiğin şeyi gerçekleştirme vaktidir artık, hüküm sendedir, bu olayı bitir ve bizi bu dertten azad eyle.”

Bu uygulama sonrasında sirkeli suyu götürüp herhangi bir yere dökebilir ve kullanmış olduğunuz malzemeleri de günlük rutininizde herhangi bir iş için yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ancak, sihrin öğrenilmesi de öğretilmesi de haramdır. Bazı âlimler iki sebebe binaen sihir öğrenmeye cevaz vermişlerdir:

1. İçerisinde küfür olan sihirle, küfür olmayan sihrin farkını görmek ve göstermek için.

2. Kendisine sihir yapılmış olan bir kimseden sihri kaldırmak için.

Birincisi, sadece itikad açısından sakıncalı olabilir. Sihre inanmadıkça, sadece onun hakkında bilgi edinme yasaklanamaz. Bu durum, tıpkı putperestlerin putlarına nasıl ibadet ettiklerini öğrenmek gibidir. Zîra, sihirbazın yaptığı şeyin keyfiyetini bilmek, bir fiilin veya bir kavlin hikaye edilip anlatılmasından ibarettir, ama ona girişip onu yapmak başka bir şeydir.

İkincisi ise, büyülenen kimsedeki büyüyü çözmek, onu sihirden kurtarmak için yapılan bu mukabil ameliyeye Nüşre denir. Buna da câiz değil diyen olmuşsa da ailmlerin çoğuan göre caizdir. Saîd İbnu’l-Müseyyeb’in: „Allah, zarar veren (sihr)i yasakladı, fayda vereni yasaklamadı.“ dediği rivâyet edilir. Katâde merhum da: „Kişi, kendisine yapılan sihri tedavi edecek kimseyi arar“ der. İbnu’l-Cevzî, bu ruhsatı şöyle ifade eder: „Nüşre, büyülenmiş, kimsenin büyüsünü çözme meselesinde, Ahmed İbnu Hanbel’e sorulunca: „Bunda bir sakınca yoktur“ cevabını verir. Gerçi Ebû Dâvud, el-Merâsil’de Hasan Basrî’nin bir mürseli olarak Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’in: “Nüşre (büyü bozma) şeytan işidir“ buyurduğunu rivayet etmiştir. Âlimler bu hadisi: „Resûlullah amelin aslına işaret etmiş olmalıdır, çünkü asıl itibariyle bu da sihirdir, hüküm kasda göre değişir, kim bununla hayır kastederse, bu hayırdır, kim de şer kastederse şerdir“ diyerek yoruma kavuştururlar. İbnu Hacer şu hususa da dikkat çeker: Hasan Basrî’nin hasr ifade eden mürselinin zâhirine göre amel edilmemelidir. Çünkü, sihir bazan, (esas itibariyle meşru olan) rukye, dua ve ta’viz (muska) yoluyla da çözülebilmektedir. Öyle ise nüşre iki nev’e ayrılmış olmaktadır:

a) Sihirle yapılan nüşre ki hadisteki yasak buna bakar.

b) Meşru vasıtalarla yapılan nüşre ki, meşru olan nüşre ile de bunlar kastedilir.

Sihre karşı yapılacak mukabil tedavi yönteminin, helal olduğuna delil olarak gösterilen bir rivayet Hz. Câbir (radıyallâhu anh)’den gelen şu Müslim hadisidir. Der ki: „Benim bir dayım vardı, akrep sokmasına karşı rukye yapardık. (Dua, muska vb. yolla sihri zararsız hale getiriridik.) Bir ara Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) rukyeyi yasakladı. Bunun üzerine Efendimize gelerek: „Ey Allah’ın Resûlü! Siz rukyeyi yasakladınız, ben ise akrep sokmasına karşı rukye yapıyorum“ dedi. Dayıma: „Sizden kim kardeşine faydalı olabiliyorsa onu yapsın“ diyerek ruhsat tanıdı.“

Bu meseleyi te’yîd eden bir diğer delil başta Buhârî olmak üzere pek çok hadis kitabında rivayet edilmiş olan: „Göz değmesi haktır“ hadisidir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) göz değmesinin hak olduğunu, yani bunun sabit bir vak’a olduğunu ifade buyurmuş ve göz değmesine karşı tedavi yolları tavsiye etmiştir.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu meselelerdeki yasaklamasının mahiyeti hususunda bir bilgi edinmek üzere Müslim’in Avf İbnu Mâlik el-Eşcaî (radıyallâhu anh)’den kaydettiği şu rivayete nazar edebiliriz: „Biz cahaliye devrinde rukye yapardık. Bir ara: „Ey Allah’ın Resûlü, bu hususta ne dersiniz? (Rukye helâl midir, haram mıdır?)“ diye sorduk. Şu cevabı verdi:

„Rukyelerinizi bana arzedin (okuyun bir göreyim, neler okuyorsunuz? Şunu bilin ki,) içerisinde şirke delâlet eden bir ifade olmadıkça, rukyelerinizde bir mahzur yoktur.“

Soruda geçen Hadis-i şerif ise şöyledir: Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: „Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

„Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim bir şey asarsa, o astığı şeye havale edilir.“ (Nesâî, Tahrîm 19, (7, 112)

Bu Hadis farklı şekillerde yorumlanmıştır:

– Bunu yapan müşriklerin yaptığı bir işi yapmış olur. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu hadislerinde sihir mânasını taşıyan davranışları yasaklamaktadır. Zîra, herhangi bir iplik alıp buna düğüm atıp, sonra da bir şeyler okuyup düğüm üzerine üfleme işi sihirbazların işidir. Şu halde böyle bir davranışta bulunan, sihirbazların yaptığı işi yapmış olmaktadır. Bu ise, şirk ehlinin amelidir. Zîra, faydalı şeylerin elde edilmesi ve zararlı şeylerin uzaklaştırılması ancak Allah’tan bilinir, O’ndan istenir. Düğümlere üflemek suretiyle faydalıyı elde etmek veya zararlıyı defetmek düşüncesi, Allah’a inanıp O’na tevekkül eden kimseye yakışmaz, ancak müşriklere yakışır.

–  „Bu davranışıyla sihrin gerçek tesirinin  olacağına inanmışsa bu şirk olur.“ Çünkü Allah’tan başka hakiki tesir eden yoktur.

– Bazı âlimler hadiste geçen şirki, „Maksad şirk-i hafî’dir, zîra tevekkül ve Allah’a itimad terkedilmiş olmaktadır“ diye açıklamışlardır.

Bir şey asma meselesine gelince, bununla büyüklerin veya küçüklerin boyunlarına fayda maksadıyla asılan muska, nazarlık gibi şeyler kastedilmiştir. Zînet için takılan şeyler buraya girmez. Bazı âlimler bundan maksad: „Cahiliye devrinde boncuklardan, vahşi hayvanların tırnak ve kemiklerinden mâmul kolyelerdir“ der ve hadiste gelen yasağı oldukça kayıtlar. Bunlara göre, Kur’ân âyetlerinde Allah’ın isimlerinden yazıp asılacak muskalar bu yasağa girmezler. Hatta bunlar câizdir. Nitekim, Abdullah İbnu Amr’ın çocuklara bu çeşit şeyler astığı rivâyet edilmiştir. Bazı âlimler de: „Burada takbih edilen husus faydanın celbine ve zararın def’ine inanılarak yapılan asmadır, değilse teberrük gayesiyle yer verilen asmalarda mahzur yoktur, câizdir“ demiştir. Ebû Bekr İbnu’l-Arabî: „Kur’an'(dan bir şeyler yazıp) asmak sünnet yolu değildir, bu husustaki sünnet, asma değil zikirdir“ der.

„Kim bir şey asarsa, o astığına havale edilir“ ibaresi, Cenâb-ı Hakk’ın yardımından mahrum kalır“ mânasında yer verilen bir kinaye olarak da değerlendirilmiştir

 

Soğutma Büyüsü Duası

Kişi veya kişilerin soğuması maksatlıdır. Soğutmaya yönelik ayrıca kişiye domuz gibi görünmek soğumasını sağlamak amaçlıda yapılan işlemleri vardır. Soğutmak için etkilidir. Dualarından birine aşağıda yer verebiliriz.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah .

irsali ifrit

Neuzubillah eğer bir şedid düşmana hadim irsal etmek ve matluba musallat etmek istersen, gece kalkıp abdest alıp 2 rekat namaz kıl, selam verdikten sonra 1121 defa nas suresini oku, sonra 7 defa bunu oku:

اجب يا وسواس وانت ياخناس بحق الملك الحاكم عليكم اله الناس من شر الوسواس الخناس اجيبوا وتوكلوا ياخدام هذه السورة الشريفة بحقها عليكم وطاعتها لديكم واذهبوا الى فالن بن فالن على صفاتى وهيئتى وشانى وصورتى وازجروه واضربوه بسالح من النار الى الصباح بحق هذه السورة عليكم وطاعتها لديكم الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة

Ecib ya vesvas ve ente ya hunnas bihakkil melikil hakimi aleyküm ilahinnas min şerril vesvasil hannas ecibu vetevekkelu ya huddamü hazihissuretişşerifeti bihakkiha aleyküm veta-atiha ledeyküm vezhebu ila fülan bin fülan ala sıfati ve hey-eti veşani ve sureti vezcuruhu vadribuhu bisilahin minennari ilessabahi bihakki hazihissureti aleyküm veta-atiha ledeyküm elvahan elvahan el-acel el-acel essa-ate essa-ate.

اكر ميمون اسملى جنىي عدوه نكاح اتمك دلرسن وانكحوه الى الصباح درسين

Hacet reva olduktan sonra yani matlup sana yaptıklarından pişman olduktan sonra bu ameli sonlandırmak için: zelz

İŞ KONUSUNDA NASIL ŞANS ELDE EDECEKSİNİZ ?

BİRİNCİ BÜYÜ : Kırmızı bir soğanın ortasına bir delik açıp içine sülfür doldurun. Bir naylon poşetle sarıp cebinize koyun ve iş görüşmesi sırasında tam siz konuşurken cebinizdeki soğanı sıkın. Artık iş sizindir.

İkinci Büyü : Görüşmeye gitmeden önce bir mendilin içine üç tuz tanesi koyup cebinize yerleştirin. İşyerine vardığınızda yalnız kalana dek bekleyin veya sizinle görüşecek kişinin ilgisini başka bir yöne çekin ve tuzu odanın kuzey köşesine fırlatın. Üç gün içinde iş sizin olacak.

MÜŞTERİLERİ NASIL İKNA EDECEKSİNİZ ?

Birinci Büyü :Sabahın erken saatlerinde kalkıp Aziz Peter adına beyaz bir mum yaktıktan sonra, biraz maydanoz ve kekik alın, ve bu otları karıştıraraktan işyerinizin etrafında bir tur dönün (başladığınız nokta işyerinizin önü olmalı) daha sonra yine otları bir yandan karıştırarak işyerinizin etrafında geri geri bir tur atıp tekrar başladığınız noktaya dönün. Daha sonra bu yeşil karışımı tam işyerinizin önünde yakın. Bütün bunlar müşterilerinizi ikna edecektir.

İkinci Büyü :Bu ayin işyerinizden çok evinizde yapılırsa başarıya ulaşır: Sabahın erken saatlerinde kalkın ve tütsülenmiş sülfür ve şeker karışımını yakın. Güneş doğarken Doğuya bakın ve müşterilerinizin ikna olması için yalvarın.

Üçüncü Büyü: Mezarlığa gidin ve dokuz avuç dolusu pislik toplayın. Eve dönün, ve bu pislikleri kükürt, sülfür, kırmızı biber ve tuzla karıştırın. Bu karışımı yakın ve müşterilerinizin ikna olması için yalvarın.

GARANTİLİ BARIŞ VE MUTLULUK NASIL SAĞLANIR?

Birinci Büyü :Toz halinde ejderha kanını* alıp şeker ve tuzla bir kutu ya da bir şişede karıştırın. Üstünü kapatın ve saklayın. Kimse onu bulmadıkça huzur ve barış sizinle olacak. *ağaç veya meyvadan çıkan koyu kırmızı bir cins sakız.

İkinci Büyü :Evinizde daima beyaz mumlar yakın.

BİR DAVA NASIL KAZANILIR ?

Diyelim ki Jüri on iki kişiden oluşuyor. İki kağıt parçası alıp altı jüri üyesinin ismini birine, kalan altı jüri üyesini de diğer kağıt parçasına yazın. Bu kağıt parçalarını katlayın ve ayakkabınızın içine koyup davaya öyle gidin. Jüri sizin lehinize karar verecek.

BİR ERKEĞİ NASIL ETKİLERSİNİZ ?

Birinci Büyü : O kişinin bir tutam saçını ele geçirip küçük bir giysi parçasının içine sardıktan sonra ayakkabınızın dibine yerleştirin. Size kendi ayaklarıyla gelecek.

İkinci Büyü :Portakal suyu, gül suyu ve baldan oluşan bir karışım yapın. Dokuz küp şeker alın ve bu şekerlerin her birine önce onunkini sonra da kendi isminizi yazıp bir önceki yaptığınız karışıma ekleyin (bu eklemeden sonra ortaya çıkan karışım sulu olmamalıdır.) Son olarak her gün pembe bir mumu bitene dek bu karışımın içinde yakın. Bu sonuncu işlemi dokuz gün boyunca yapmalısınız.

Üçüncü Büyü :Koltukaltı ve kasık bölgenizden biraz tüy elde edin ve bunu taze kahveyle karıştırın. Bu karışımı azar azar dökerek şekerli bir kahve hazırlayın ve ona bunu içirin. Size aşık olacak!

HERHANGİ BİR İNSANI NASIL ETKİLERSİNİZ ?

Ayağınızın derisi yumuşayana kadar sıcak suyla yıkayın. Ayağınızdan biraz deri kopartın ve bunları ısıtarak kurutun sonra da toz haline getirin. Etkilemek istediğiniz kişinin içeceği herhangi birşeye bu tozu karıştırırsanız peşinizden ayrılmayacaktır.

BİR ERKEĞİ NASIL KENDİNİZE BAĞLARSINIZ ?

Birinci Büyü : Uyurken ökçesinden biraz deri kazıyabilirseniz bu deriyi kapı eşiğinde yakın. Sizden ayrılamayacaktır.

İkinci Büyü: Sıkça kullandığınız kemerlerinizden birini alıp bir ağaca bağlayın. Bu ağacın çok yakında olmasına özen gösterin çünkü kocanızın/sevgilinizin ilgisi bu kemerin bağlı olduğu yerin etrafında sınırlanacaktır.

Üçüncü Büyü: Sol koltuk altınızdan ve kasığınızın sağından keseceğiniz biraz tüyü yakın ve bunu yaparken kocanızın ya da sevgilinizin size bağlı kalması için yalvarın. Sonra bu yaktığınız tüylerden geri kalan külleri iyice dövüp toz haline getirin ve onun yemeğine karıştırın.

BİR KADINI NASIL KENDİNİZE BAĞLARSINIZ ?

Kadının sütyeninden ya da kombinezonundan şerit şeklinde bir parça kumaş ele geçirin. Bu kumaşa dokuz gece boyunca her gece bir düğüm atın ve cebinizde taşıyın, böylece onu da kendinize düğümlemiş olursunuz.

SEVDİĞİNİZ KİŞİYİ GERİ KAZANMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ ?

Birinci Büyü: Onun bir resmini alın ve dört raptiye ile karyolanızın başucuna asın. Öyle ki resimdeki yüz karyolanın içinden uyuyan kişiye, yani size bakıyor olsun. Bu onun aklından hiç çıkmamanızı sağlayacak.

İkinci Büyü : Onun bir fotoğrafını alıp bir sehpanın üzerine baş-aşağı gelecek şekilde koyduktan sonra, bu resmin üzerinde sabah ve akşam olmak üzere üçer saat boyunca kırmızı mumlar yakın. Bunu altı gün boyunca sürdürün. Daha sonra resmi düz çevirip bu mum yakma ayinine üç gün daha devam edin. Geri gelecektir.

Üçüncü Büyü : Onun bir fotoğrafını alıp içinde su olan küçük bir bardağın üzerine koyduktan sonra bu bardağı yatağınızın altına yerleştirin. Bu onu sizin yatağınıza çekecektir.

Dördüncü Büyü : Günbatımından sonra o kişinin ismini dört kağıt parçasınada yazarak evinizin dört köşesine yerleştirin. Yatmadan önce kağıtları toplayın ve yastığınızın altına koyun. Sekiz gece boyunca her gece, onun ismini bu dört köşede bulunan dört kağıda yazın ve onlarla beraber uyuyun. Geri gelecektir.

Bu Adet Kanı Büyüsü 24 Saatte Etkili

Adet Kanı Büyüsü
Adet Kanı Büyüsü

24 Saatte Etkisini Gösteren Muazzam Tesirli Bir Adet Kanı Büyüsü Öğrenmeye Ne Dersin?

Merhaba adet kanı büyüsü arayarak bu sayfaya gelen ve muradına kavuşmaya çalışan değerli okurum. İlk olarak şunu söylemeliyim:

Adet kanı büyüsü arayışının seni bu sayfaya getirmesi, en büyük şansın olabilir; çünkü burada adet kanı büyüsünün bütün ayrıntılarına vakıf olabileceksin. Maalesef internet ortamında bu büyüye ilişkin çok kısa açıklamalar bulunuyor; fakat endişelenmene gerek yok. Zira bu sayfada aradığını bütün yönleriyle bulacaksın hem de 24 saat gibi kısa bir sürede muradına kavuşacak kadar; yeter ki yazıyı sabırla sonuna kadar oku.


Adet kanı büyüsü ile alakalı olarak, ilkin şu yanlış uygulamayı aktarmak istiyorum:

Adet Kanı Büyüsünün Yanlış Uygulanması

Bu tılsımla ilgili bilgi aktaran neredeyse tüm siteler, bu tılsımda kadının regl (aybaşı) kanının erkeğe yedirilmesi veya içirilmesinden söz eder. Bu uygulamada kadının malum kanı, herhangi bir katı veya sıvı yiyeceğin içine katılarak erkeğe yedirilir veya içirilir. Oysaki bu uygulama yanlış ve çirkindir. Zira bu tılsımın en etkili şeklinde (birazdan öğreneceksin) bu kanın erkeğe yedirilmesi veya içirilmesi gibi çirkin bir uygulama yoktur.

Adet Kanı Büyüsü Nereden Gelir?


Bu büyü, kaynağını kadim geleneklerden alır ve tahminen 6.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. O dönemlerde kızların ilk adet gördüğü dönemler (10-14 yaş arası) akan kanın tanrılara hediye olarak sunulması gerektiği gibi bir inanç hakimdi. Tabi, tanrılar da genellikle erkek olarak düşünüldüğü ve öyle hayal edildiği için bir kızın ilk kanının o tanrıyı memnun edeceğine inanılırdı.

Peki Adet Kanı Büyüsü Hangi Maksatla ve Niçin Yapılır?

Bu tılsımın 2 amaç için de kullanıldığı olur, şöyle ki:

1. amaç: Erkek arkadaşını veya kocasını bir başka kadının elinden kurtarıp yalnızca kendisine aşık etmek isteyen kadınlar tarafından kullanılır ve aşık etme büyüsü işlevini görür. Dolayısıyla bu tılsımı hem evli kadınlar hem de erkeğini başkasına kaptırmak istemeyen bekâr bayanlar yapabilir.

2. amaç: Adet kanı büyüsünün ikinci amacı ise, yeni bir erkeğin üzerinde aşk büyüsü yapmak ve onu etki altına almaktır. Yani bu büyünün 2. amacı, aşık olunan bir erkeğin kalbini kazanmak ve kendine bağlamaya çalışmaktır.

Dolayısıyla bu çok etkili tılsımın iki işlevli ve iki yönlü bir etki mekanizmasının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim büyünün nasıl yapılması gerektiğine: Detayları kaçırmamak için not almanın faydalı olacağını belirtmeliyim.

Adet Kanı Büyüsü Nasıl Yapılır ve Hangi Malzemeler Kullanılır?

1. Bir çay kaşığı miktarı adet kanı. (Bu kanı regl başlangıcında alabileceğin gibi sonlara doğru da alabilirsin, farkı yok.)

2. Bir çay bardağı dolusu temiz su.

3. Bir adet saç teli. (Bu telin sana ait olması lazım ve mümkünse büyüyü yapmaya niyet ettiğin anda koparmalısın.)

Öncelikle temiz suyu, bir adet saç telini ve kaşığın içine aktaracağın regl kanını yan yana getirmeli ve bu malzemelere şöyle 2 kez seslenmelisin:

Adet kanı büyüsü
Bana açılın bana
Şu evrenin tütsüsü
Dağılın dört bir yana

Karanlık bahtım artık
Sizinle aydınlansın
Saç teli, su ve kanım
Birlikte mayalansın

İşte geldim huzura
İsrafil üfle sura
Artık bakma kusura
Gönlüm de şifalansın.

Evet, bu şiirsel ve tılsımlı kelimeler 3 dörtlük halinde tam 2 kez önümüzdeki malzemelere okunacak. Bu işlemi müteakip şöyle devam etmeliyiz büyüye:

Saç telini bir bardak suyun içine atıp saç telinin tam dibe kadar batmasını beklemeliyiz; şayet tel dibe çökmeye başlarsa sorun yok. Ama telin dibe batmadığına şahit olursak eğer, yeni bir saç teli koparıp en baştan başlamalıyız. Saç teli batar ise şu sözleri söyleyip büyüye devam etmeliyiz:

Battın artık derine
Gittin öyle serine
Beni senden ayıran
Sürüm sürüm sürüne

Bak ey saçımın teli
Bak hey gönlümün yeli
Suya açtım içimi
Bana demeyin deli

Su akar içerimden
Beni vurdu derinden
Öyle darbe yedim ki
Yer oynadı yerinden

Adet kanı büyüsü
Şu saç teline muhtaç
Sen onlara meyilli
Benim gönlüm sana aç.

Evet, saç telinin suya battığına şahit olduktan sonra bu sözleri söylemeli, ardından da regl kanını (adet kanını) suyun içine dökmeliyiz.

Kanı suyun içine dökerken şu noktaya özellikle dikkat etmeliyiz: Kan, gidip saç telinin yanına ulaşmalı ve onunla birlikte hareket etmeli. En azından kanın saç teline kadar ulaştığına kanaat getirmelisin.

İşte tam bu noktada şu sözlerle adet kanı büyüsünü süslememiz gerekiyor:

Kan suya karışınca
Saç teli yarışınca
Benim büyüm tutunca
Filler olur karınca

Ey adetin büyüsü
Kana bulama beni
Ey gönlümün yarası
Artık arama beni

Ey gidi günler hey hey
Elimde kuzey güney
Anahtarı bulunca
Elimden düşecek ney

Saçın, suyun ve kanın
Hüddamı ey yanaşın
Kalp odağım karardı
Tozlu yolları aşın

Bu tılsımlı sözleri suyun içindeki kana ve saç teline söyledikten sonra, artık büyünün son aşaması olan belki de en önemli kısma gelmiş oluyoruz, şöyle ki:

Adet Kanı Büyüsünde Son Aşama


Burada, bu suyu sevdiğin veya kaybetmek istemediğin erkeğe veya kocana içirmek zorunda olmadığını bilmelisin. Zira bu suyu ona değil toprağa içirmelisin. Çünkü adet kanı büyüsünün son kısmında şu tılsımlı sözler var, bu sözleri söylerken bardağın içindeki suyu toprağa dökmelisin; yani iki işi aynı anda yapmalısın:

Toprak kana bulandı
Saç da toprağa düştü
Bütün dünya yalandı
Büyü yaprağa düştü

Toprak, su, saç ve kanım
Tutulmasın sol yanım
Ben masum bir bayanım
Ben ki mutsuz bir hanım

Erkeğimin gönlüne
Ferman geçirmek için
Adet kanı büyüsü
Yaptım işte bak niçin?

Artık benden başkası
Onu saramayacak
Onun bütün belası
Üzerine yağacak

Ey toprak belasını
Kaza ve kadasını
Al benden uzaklara
Taşı iptilasını

Evet, bu şiirsel tabirleri telaffuz ederken aynı zamanda bardağın içini tamamen toprağa dökerek adet kanı büyüsüne son vermiş oluyoruz.

Adet Kanı Büyüsü ile Alakalı Birkaç Mühim Nokta

1. Bu tılsım, yerine göre çok etkili bir aşk büyüsü olduğu halde, yanlış tatbik edenlerin elinde bir silaha da dönüşebilir; bu sebeple dikkatli olmanı salık veririm.

%d Bloggern gefällt das: